Garantia energètica

Amb els objectius de garantir l'accés a l’energia, promoure l’estalvi energètic de les llars del municipi, sensibilitzar a la ciutadania en el consum responsable i l’eficiència energètica i augmentar l’eficiència energètica de les llars amb major precarietat econòmica.

Diferents accions que s'impulsen:

  • Sessions Informatives grupals
  • Atenció personalitzada
  • Auditories Energètiques

Fulletó 04_ sessions estalvi energètic 2019.jpg