Promoció de la salut

Programa de salut a l'escola

En col·laboració amb l'ABS i l'ASPCAT, s'ofereix a les escoles i instituts un catàleg d'activitats , tallers i xerrades orientades cap a la prevenció i la promoci. Consulta el catàleg actualitzat d'activitats del curs vigent.

Primària:

 • Detecció precoç d'alteracions visuals.
 • Tallers d’hàbits alimentaris.
 • Salut bucodental
 • Taller prevenció del consum de tabac i concurs de cartells.
 • Entrada a la pubertat

Secundària:

 • Taller de begudes energètiques
 • Prevenció dels Trastorns del comportament alimentaris
 • Hàbits higiènics i canvis a l'adolescència
 • Xerrada ús i abús de les pantalles
 • Taller resolució de conflictes
 • Taller de prevenció de drogues.
 • Taller Sexualitat
 • Taller d’iniciació als primers auxilis i RCP
 • Programa Salut i Escola
 • Enquesta d'hàbits de salut

Programa de salut comunitària

De forma transversal amb la resta de regidories, serveis municipals i entitats, duem a terme i col·laborem amb projectes i campanyes en l'àmbit de la salut.

 • Celebrem els dies mundials relacionats amb la salut: activitats a l'hora del pati dels instituts, Casal de Joves i a nivell comunitari
 • COMSALUT i Prescripció Social
 • Col·laboració amb el Pla de prevenció de violència domèstica (Serveis Socials).
 • Marató de TV3
 • Marató de Sang
 • Projecte Petits Lectors
 • Programa Salut i + a Radio Pineda

Programa “Pineda sense fums”

Aquest programa, encara vigent, es va crear dins de les actuacions de salut comunitària, amb participació de l’Ajuntament, l’Àrea Bàsica de Salut, l’Agència de Salut Pública, les farmàcies de Pineda de Mar i les entitats. Actua per a la prevenció del consum de tabac i la conscienciació dels seus efectes sobre la salut a les escoles, en l’àmbit esportiu, sanitari, participatiu, etc.

Ha estat premiat per la Fundació Carles Pi i Sunyer amb la seva inclusió en el Banc de Bones Pràctiques municipals.

Ciutat cardioprotegida

Pineda de Mar disposa de desfibril·ladors en diferents punts de la ciutat per poder actuar ràpidament en cas d’aturada cardíaca o mort sobtada. Els aparells es troben a equipaments esportius, casals, centres cívics, socials i culturals i llocs de la via pública. La Policia Local disposa de dos desfibril·ladors mòbils.

Podeu consultar la seva ubicació en el següent plànol.

L'objectiu d'aquesta xarxa de desfibril·ladors és cobrir la màxima extensió geogràfica i donar assistència als llocs on s’acostumen a aplegar més persones o on es practiquen activitats esportives amb freqüència.

Programa de reducció de danys en l'oci Nocturn

Aquest programa abasta un conjunt d'actuacions coordinades amb el Servei de Joventut amb l'objectiu d'un oci saludable i responsable durant les Festes Majors.

Assessorament en drogues i sexualitat

Servei d'assessorament per WhatsApp a joves sobre temes de consum de substàncies i sexualitat a través del telèfon 616 326 747.

Coordinació actuacions de prevenció de drogues

A través del Pla Intermunicipal de Drogodependències es dóna continuïtat a la tasca preventiva i de promoció de la salut posada en marxa l’any 1998.

Pineda de Mar participa en el protocol de mesures alternatives a la sanció per consum a la via pública (Programa ASA). Així mateix es fan reunions trimestrals amb tots els referents.

Xarxa assistencial

Pineda de Mar disposa de dos consultoris (Poblenou i Pineda Centre), gestionats per l’ICS, per a 'assistència sanitària pública. L’hospital de referència és l’Hospital de Calella.

Recordeu que al 061 CatSalut Respon hi podeu realitzar tràmits administratius i resoldre problemes i dubtes de salut. Per a possibles urgències o emergències, cal trucar al 112. Tots dos telèfons funcionen les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.

La xarxa hospitalària més propera la podeu trobar en els enllaços següents (links)

Promoció i participació en la gestió de serveis de salut

 • Coordinació amb l’Àrea Bàsica de Salut.
 • Conveni amb la Corporació de Salut, per a la cessió d’un indret al complex esportiu Can Xaubet per al desenvolupament d’activitats de salut pública
 • Suport a associacions de malalts i de cuidadors
 • Col·laboració amb el Banc de Sang (Marató de sang)

Galeria d'imatges

Arxius adjunts