Competències

D’acord amb l’organització institucional aprovada per Decret d’Alcaldia de 26 de juny de 2019, l’àmbit material d’actuació de Salut Pública, integrat dins l’àrea de Qualitat de Vida, té les competències següents:

Promoció i prevenció de la Salut

Expressa el COMPROMÍS per a l’acció coordinada dels diferents sectors i actors
socials per al desenvolupament d’intervencions orientades a la disminució de
la prevalença de problemes de salut associats a factors de risc i estils de vida
no saludables, incidint especialment en els col·lectius més vulnerables.

Accions comunitàries en Salut

Expressa el COMPROMÍS per al desenvolupament d’accions en la comunitat
que contribueixen a l’enfortiment i la cohesió social en i amb l’àmbit comunitari
i a la creació de condicions que afavoreixen la salut i el benestar del conjunt de
la població, entre altres, dotar la ciutadania d’eines (informació i formació) per
una vida saludable.

Protecció de la Salut

Expressa el COMPROMÍS amb la gestió del risc per a la salut derivat d’aspectes
externs, tal com la contaminació del medi, les aigües de consum públic, els
productes alimentaris del comerç minorista i el control de plagues entre altres,
mitjançant activitats de formació i actuacions d’inspecció i control.

Entorns saludables

Expressa el COMPROMÍS per adaptar els entorns urbans de forma que
contribueixin a mantenir i a millorar les condicions de vida de les persones.

Bon govern de la Salut Pública

Expressa el COMPROMÍS amb la governança de la salut pública de la ciutat,
especialment en tots els fets relacionats amb el lideratge, la gestió de la
informació i la comunicació, amb la finalitat de garantir la qualitat de vida de
la població.