Competències

D'acord amb l'organització institucional aprovada per Decret d'Alcaldia de 26 de juny de 2019, l'àmbit material d'actuació de Cultura, integrada dins l'àrea de Qualitat de Vida, te les competències següents:

Promoció d'activitats i cooperació amb les entitats.

Cultura popular: festes i tradicions.

Cultura artística: música, arts plàstiques, artes escèniques.

Associacionisme cultural, formació cívica i relacions entre cultures.

Biblioteques.