Competències

D’acord amb l’organització institucional aprovada per Decret d’Alcaldia de 26 de juny de 2019, l’àmbit material d’actuació de Joventut, integrat dins l’àrea de Qualitat de Vida, té les competències següents:

Espai Jove Can Jalpí

Punt d’informació juvenil

Promoció de la participació juvenil