Temps x Cures

“Temps x cures” és una política pública en clau de gènere, dissenyada per reforçar o crear nous serveis de cures per a nenes i nens de 0 a 14 anys a tot el territori català. La iniciativa és impulsada pel Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, i ha estat implementada a Pineda de Mar per la regidoria d’Igualtat.

Logo Temps per Cures Pineda.png

FORMULARIS PER A LA SOL·LICITUD DELS SERVEIS:

SERVEI DE CANGURATGE PEL CONCERT 8M

SERVEI DE CANGURATGE PER A PATIS OBERTS
SERVEI DE CANGURATGE PER A INSTITUCIONS

El programa inclou serveis de cangur municipal (en equipaments públics o a domicili), ludoteques, casals en períodes no lectius, colònies i campaments, espais d’acollida matinal, de migdia o de tarda a les escoles i altres serveis anàlegs fora del temps i l’àmbit educatiu. Posa el focus en les necessitats de gaudir de temps suficient per a les famílies més vulnerables, com poden ser les famílies monoparentals, aquelles amb dones en situació de violència masclista, les integrades per dones en situació d’atur de llarga durada o les de dones migrants en situació irregular.

Gràcies a aquesta iniciativa, l’Ajuntament de Pineda de Mar ha pogut impulsar tres nous serveis al municipi:

Patis Oberts: Els patis oberts donen la possibilitat que la ciutadania pugui utilitzar uns espais públics per a un ús lúdic, i permetre, alhora, avançar en la construcció d'una ciutat més educadora i a la mida de les persones. Estan pensats com a llocs de trobada per als infants, els i les joves i les seves famílies. S’obren fora de l’horari escolar en cap de setmana i s’ofereix una alternativa de lleure amb un ampli ventall d’activitats obertes i gratuïtes, amb presència de professionals provinents del món del lleure, de l’animació sociocultural, socioesportiva o la integració social. Es tracta d'un servei gratuït i d'accés universal.

Servei de Canguratge a patis oberts adreçat a les famílies es suma al projecte de dinamització dels patis oberts finançat per igualtat i feminismes des de 2021 s’incorpora aquest 2023 un. Aquest servei està adreçat als pares, mares o tutors/es que necessitin canguratge pels seus fills a durant la dinamització dels patis. Cada família podrà gaudir de dos torns de canguratge del període octubre-desembre. Els nens/nenes els/les han de ser portats i recollits de l'equipament pels seus pares/mares/tutores o persona autoritzada. La petició del servei s'ha de fer amb un mínim de 8 dies laborables d'antelació amb relació al dia que es vol demanar. Es tracta d'un servei gratuït i d'accés universal, adreçat a les famílies residents a Pineda.

Servei de Canguratge municipal: Aquest és un suport puntual lligat a les activitats que es programin des dels diferents serveis municipals (cursos de català, alfabetització, SIAD, activitats del centre cívic, formacions varies, espectacles, reunions escolars, ...) de manera que les famílies puguin accedir a les activitats independentment de l’horari en el que aquestes es realitzin. El servei de canguratge es porta a terme al lloc on es realitza l’activitat per la que es demana canguratge. O bé a l’equipament més proper si es tracta d’una activitat que es realitza a l’espai públic.


Universalització de l’acollida matinal a les escoles de Primària: Aquesta actuació ha de permetre universalitzar l’acollida matinal oferint-la a un preu similar a tots els centres escolars del municipi, independentment si hi ha un nombre mínim d’alumnes.

Galeria d'imatges