A Pineda, més participació ciutadana i transparència

Butlletí A prop 66 - Maig 2024

Tenir majoria absoluta no implica fer el que un vulgui i no comptar amb la ciutadania ni amb els grups de l’oposició.

Per aquest motiu, els grups de l’oposició vam presentar una moció conjunta per aprovar un nou reglament de participació. L’actual és de l’any 1991, el qual està obsolet.

Proposem un nou reglament que, sota els nostres objectius, doni veu al ciutadà en els plens municipals; i, que abans d’aprovar els impostos o el pressupost municipal, l’alcalde doni les explicacions a la ciutadania. A la vegada, busquem reactivar els consells de participació i els pressupostos participatius entre d’altres. Com també noves maneres de comunicació entre la ciutadania i l’ajuntament.

Curiosament, la Universitat Autònoma de Barcelona atorga un segell de bones pràctiques als Ajuntaments que tenen una bona participació i una bona transparència, i a Pineda no el tenim.

Altres qüestions que hem treballat són la falta de polítiques en habitatge. Pineda no disposa d’un pla local d’habitatge que faci augmentar l’habitatge social, ni es negocia amb els bancs perquè ho cedeixin; com tampoc hi ha cap regulació dels pisos turístics.

També, cal millorar la recollida del reciclatge; no pot ser que tinguem containers plens i desbordats, donant una mala imatge del municipi... S’ha de millorar el servei, és necessari augmentar el nombre de containers per facilitar a tothom el reciclatge i que la recollida de brossa sigui amb més freqüència, per tal de reciclar millor i contribuir a la protecció del Medi I Ambient.