Residència pública per a la gent gran

Butlletí A prop 66 - Maig 2024

Pineda té una població jubilada de 7728 persones, de les quals, 1598 són majors de 80 anys.

Segons un informe de viabilitat encarregat per el nostre consistori, hem de tenir en compte diferents indicadors:

  • Índex de vulnerabilitat social (IVSD), el del nostre municipi és 3 cops per sobre de la mitjana provincial
  • La llei de dependència, en aquest cas ,tenim diferents graus i un total de 436 persones que formen part del programa d’atenció individual actiu (PIA), de les quals 132 en grau 3
  • Nombre de places en residencies, en aquest cas, Pineda té un total de 235 places, de les quals 139 són privades i 96 públiques, molt per sota dels municipis veïns, i que considerem insuficients per a satisfer les necessitats reals que tenim al nostre poble.

Amb aquests indicadors damunt la taula, queda palesa la necessitat de crear una residencia pública per a la gent gran al nostre municipi. El dèficit de places existent, sumat a que la majoria són places privades, fan que una gran quantitat de gent que vol accedir a una plaça no hi tingui accés, ja sigui per manca de places o per la impossibilitat d’assumir la despesa econòmica que comporta accedir a una plaça privada en el cas que en quedi alguna de lliure.

El grup del PSC, amb majoria absoluta, acompanyat del PP, ens diuen que només és farà aquesta residencia si la totalitat de places són assumides per la generalitat, i no és contempla buscar alternatives per a la viabilitat de la mateixa.

Des del grup de Junts per Pineda, demanem que s’estudiïn altres vies i que és cregui fermament en aquest projecte, ja que la nostra gent gran té dret a poder viure amb dignitat en el nostre municipi. I des d’aquí ens tornem a oferir, com ja vam fer en el ple municipal, i ho hem fet sempre, a ajudar en tot el que estigui a les nostres mans per a fer que això sigui possible.