El ple de Pineda aprova el Pressupost Municipal de 2022 que puja a 38M€

El ple de l'Ajuntament de Pineda aprova el pressupost de 2022, que puja a 38 M€, i dedica 6,5 M€ a inversions. El pressupost s'ha aprovat amb els vots a favor del PSC, els vots en contra d'ERC-JxP i Pineda En Comú, i l'abstenció de EM-Junts.

Javier Aguirre (PSC) «El pressupost és social i aposta per l'espai públic i la seguretat»

En el ple, celebrat aquest dilluns a la tarda, el regidor d'Hisenda, Javier Aguirre, va ser l'encarregat d'explicar les principals línies del pressupost, que va definir com a «social» i «basat en el principi de prudència». Va destacar que el pressupost "manté la despesa social, l'aposta pels serveis de qualitat a les persones i la inversió per l'economia local, sense pujar impostos ni taxes ni la pressió fiscal".

Segons Javier Aguirre, el pressupost també reflecteix "l'aposta per l'espai public, la seguretat, la neteja, la cartera de serveis del municipi, l'educació i l'atenció a les persones". Pel que fa a les inversions, Javier Aguirre va destacar l'asfaltat de carrers i el pla de voreres. També hi haurà inversions en l'ampliació de contenidors de reciclatge i brossa i la nova oficina DNI i passaport. Va destacar el que dedicaran a seguretat i a l'ampliació de la inversió amb més càmeres de seguretat al municipi.
 

Mònica Palacín (ERC-JxP): «Un pressupost mancat de projecte, sense pla d'acció i electoralista»

ERC-JxP van votar en contra. La portaveu d'ERC-JxP, Mònica Palacín, va començar la intervenció sobre el pressupost agraïnt la tasca dels tècnics municipals la feina feta en els comptes del 2022. Mònica Palacín va ser crítica amb el govern, especialment amb el "Pla de xoc" i ajuts COVID, "on no s'han gastat tots els diners que disposaven", segons va exposar en el ple. Pel que fa als ingressos, va apuntar que l'increment de la recaptació de l'IBI que preveu el govern no la veuen clara, així com els ingressos previstos per Can Xaubet.

Va dir que és un any preelectoral, i veu que sempre "es van arrossegant partides o projectes pendents". Per això va definir el pressupost com a «mancat de projecte, sense pla d'acció i electoralista»

Marcos Ortega (PEC): «Calen objectius clars per saber cap a on anem»

Pineda En Comú va votar en contra. El regidor portaveu de Pineda En Comú, Marcos Ortega,va dir que trobava a faltar el "pla d'acció municipal", i per això no veien «quins són els objectius clars per saber cap a on anem». Va dir que hi ha un «dèficit d'explicar les coses» i que «la població ha de saber els motius quan alguna cosa no espot executar». Va recordar les propostes que va fer i va ser especialment crític a la manca de pla d'acció municipal i l'estat d'execució del pressupost. Pel que fa a la política d'inversions, també va ser crític, encara que va dir que s'havia millorat. Tot i així, el vot va ser en contra. Noemí llorens (EM-Junts): «El pressupost té una part d'electoralista i de declaració d'intencions»

EM-JuntsxCat es van abstenir. La portaveu de Junts, Noemí Llorens, va dir en el ple que havien fet 10 propostes pel pressupost municipal, entre aquestes tenir en compte més participació, el pla local d'habitatge i inversió anual en aquesta matèria, un pla local d'ocupació i omplir els carrers de Pineda d'activitats. També, entre d'altres propostes, dedicar una partida per edició de llibres, habilitar una sala d'exposicions, reciclatge més rendible i més partides per millores en l'espai públic. Va dir que del pressupost valorava alguns punts positius i d'altres en que el govern no hi dedica prou esforç, i per això els va qualificar d'electoralistes i de declaració d'intencions. 

Aquest punt va derivar en un debat entre portaveus de l'oposició i el regidor Javier Aguirre, que va defensar els comptes i els objectius de l'acció de govern. El regidor d'Hisenda va afegir que es tracta d'un pressupost equilibrat, que aposta per l'atenció a les persones i serveis de qualitat. 

El ple va aprovar també el catàleg de llocs de treball municipals pel 2022 i una modificació dels drets econòmics dels membres de la Corporació i assignacions als grups municipals. Van votar a favor l'equip de govern i els grups de l'oposició es van abstenir.

 

Modificació del Pla Urbanístic

El ple va aprovar de forma definitiva una modificació del Pla General Municipal dins l'àmbit de la finca de Can Fusté, just davant del Bingo de Pineda a peu de Carrer Garbí (carretera NII) on un grup hi vol construir un nou supermercat. Ho va explicar en el ple el regidor Jordi Masnou. PSC, ERC-JxP i Junts a favor, i Pineda En Comú abstenció


Millores a la deixalleria i en la recollida selectiva

El ple va aprovar per unanimitat un projecte de millora de les condicions de seguretat de la deixalleria municipal. També van aprovar per unanimitat la proposta relativa a l'aprovació de l'Agenda 2030 de Pineda, d'objectius de desenvolupament sostenible.

El ple va aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Pineda i el Consell Comarcal del Maresme per la prestació del servei de recollida selectiva de vidre, paper i envasos. El regidor Santiago Macip va explicar que els propers mesos s'incrementaran les illes de contenidors de reciclatge, i per això també s'ha d'ampliar el servei.

Can Xaubet

El ple va donar compte del pagament de la indemnització aprovada per Sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que deriva de la resolució i extinció de la concessió d'obra pública municipal de l'equipament esportiu de Can Xaubet.a favor de l'entitat acreedora CaixaBank, SA. Això suposa que Can Xaubet ja és plenament de l'Ajuntament de Pineda.

ERC-JxP va presentar una moció en defensa del Cànon de Residus a Catalunya. La moció va ser rebutjada pel vot contrari del PSC. Esquerra, Pineda En Comú i Junts van votar a favor. El ple va acabar amb el torn obert de paraules.

 

Torn obert de paraules

ERC-JxP va demanar informació sobre la repercussió econòmica i social del Nadal a Pineda i conèixer les intencions de l'equip de govern de cara a properes edicions. També va preguntar sobre la millora de l'estat d'alguns jocs infantils que estan en mal estat. En el seu torn també van demanar informació sobre les obres de la Biblioteca de Poblenou i les dates previstes de finalització dels treballs. També van demanar que Pineda pugui fer un homenatge a l'arquitecte Oriol Bohigas, mort recentment, i que va ser un dels arquitectes i dissenyadors de l'Escola Sant Jordi de Pineda i l'edifici conegut com 'La casa dels Mestres' del carrer Mossèn Cinto Verdaguer. En el seu torn de paraules també van lamentar l'enfonsament de l'ermita de Sant Rafel i van dmanar que l'Ajuntament prengui mesures el més aviat possible per a la seva reconstrucció.

Pineda en Comú va fer un prec per demanar que tant partits polítics com entitats busquin la salvació del patrimoni, en referència a l'ermita de Sant Rafel entre altres. També ha demanat que l'Ajuntament pagui les subvencions que encara no ha pagat de 2021 i ha demanat que es pugui arreglar l'ascensor de la biblioteca Serra i Moret. També ha demanat que l'equip de govern es pugui reunir amb el comitè dels treballadors de l'Ajuntament de Pineda per trobar solucions 

En Marxa-Junts per Catalunya ha demanat que l'equip de govern insisteixi en demanar a l'empresa SECE que arrangi els fanals malmesos de Pineda i millori l'enllumenat a la zona de l'skate parc i la Riera de Pineda. També ha demanat informació sobre l'assessorament de la Diputació de Barcelona a l'Ajuntament de Pineda per a l'organització d'esdeveniments esportius a la vila.


Cobertura del ple en col·laboració amb Ràdio Pineda