Serveis que s'ofereixen

Consulta i referència

  • Facilitem l'accés a la documentació i orientem en la recerca.
  • Proporcionem informació documental i bibliogràfica sobre Pineda de Mar.
  • L'accés a la documentació és lliure per als majors d'edat, sotmès, però a les restriccions marcades per la normativa legal. Per a fer consultes només cal acreditar-se.
  • Accés la biblioteca auxiliar i de consulta del servei.


Assessorament i suport

  • Facilitem l'assessorament tècnic a les entitats locals, pel que fa a la gestió documental.
  • Orientem els investigadors i usuaris en els treballs de recerca documental.


Reproducció documental

La reproducció documental està vinculada a les condicions de conservació, als drets d'explotació, a la propietat intel·lectual i a la protecció de dades personals.


Difusió

L'Arxiu està obert a propostes culturals que puguin sorgir de particulars i entitats i col·labora en la realització d'exposicions i publicacions.