Pineda de Mar augmenta la capacitat de recollida de residus instal·lant nous contenidors

S’han instal·lat 15 nous contenidors de reciclatge en nou punts de recollida.

L’Ajuntament de Pineda de Mar ha ampliat la capacitat d’algunes àrees de reciclatge del municipi. Es tracta de punts de recollida on s’havia detectat abocaments de forma freqüent. Per aquest motiu s’han instal·lat 15 contenidors nous d’envasos, paper i cartró i vidre. Concretament s’han incorporat a les àrees de reciclatge de la plaça Solidaritat, Mèlies, del Rei, Pagesia i Palmeres, avinguda Hispanitat, carrers Goya, Costa Brava i Escola Sant Jordi.

Tot i que moltes vegades els abocaments es produeixen per falta de civisme, en alguns punts com en els que s’ha actuat era necessària una ampliació de contenidors per l’augment de recollida selectiva.

Recollida porta a porta de paper i cartró per comerços i empreses

Una mesura complementària i que ajuda a descongestionar els punts de reciclatge és el servei de recollida porta a porta de paper i cartró per comerços i empreses. Aquest servei està dirigit a grans productors de residus de paper i cartró. D’aquesta manera aquest tipus de residus es recullen a la porta de l’establiment a les hores indicades evitant que s’acumulin als punts de reciclatge. Les empreses que desitgin adherir-se a aquest servei només han d’emplenar el full d’acceptació de servei que trobaran en el següent apartat.