Preinscripció presencial infantil, primària i secundària

Si no pots realitzar la preinscripció de cicle infantil, primària i secundària de forma telemàtica, pots demanar cita prèvia al centre escollit en primera opció per tal de formalitzar aquesta preinscripció.

Termini de presentació de sol·licituds

Del 19 al 22 de maig.

Documentació a aportar

 1. Sol·licitud de preinscripció degudament emplenada. Recorda marcar si es compleixen alguns dels criteris de prioritat, així com determinar l'ordre de preferència dels centres amb el seu corresponent codi del centre:
 • Escola Aloc: 08053421
 • Escola Antoni Doltra: 08022801
 • Escola Fedac: 08022811
 • Escola Jaume I: 08022835
 • Escola Mediterrània: 08045045
 • Escola Montpalau: 08045033
 • Escola Poblenou: 08065007
 • Escola Sant Jordi: 08055117
 • Institut Euclides: 08052992
 • Institut Joan Coromines: 08047832
 • Institut Pineda: 08065366

2. Còpia de la següent documentació

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • El DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys. De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.
 • Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita.

Demana cita prèvia

Pots demanar cita prèvia per telèfon al centre escollit en primera opció per tal de formalitzar aquesta preinscripció. Es recomana l’ús de guants, mascareta i la presència d’una sola persona a l'hora de fer la preinscripció presencial. 

 • Escola Aloc - 937621480 - 629511478
 • Escola Antoni Doltra - 937671460
 • Escola Fedac - 937623292 - 673393010
 • Escola Jaume I - 937671868 - 623331500
 • Escola Mediterrània - 937671201
 • Escola Montpalau - 937624452 - 623021723
 • Escola Poblenou - 937443739 - 683392583
 • Escola Sant Jordi - 937671509 - 694462510
 • Institut Euclides - 667059043
 • Institut Joan Coromines - 937624709 - 651536303 
 • Institut Pineda - 937671883 - 631409777

Mapa Escolar.jpg