CONDICIONS

El voluntariat de protecció civil ha d’estar integrat per persones físiques, majors d’edat, residents a Catalunya, que tinguin interès en col·laborar directament i de forma regular en les activitats pròpies de protecció civil.

La vinculació del voluntariat de protecció civil amb l’Ajuntament no tindrà la consideració de relació laboral o administrativa, sinó tan sols de col·laboració voluntària i no remunerada per a la prestació de serveis de forma gratuïta i altruista, com a mitjà de realització d’accions humanitàries i de solidaritat social.