Mesures per evitar el creixement de mosquits tigre.

Amb l’arribada de la calor, arriben els mosquits i les seves picades. Tot i que encara no és sap del tot, perquè aquests mosquits prefereixen la sang d'algunes persones, durant l'estiu un dia o altre és habitual trobar-ne algun volant per casa.

Amb la globalització i el canvi climàtic, des de fa uns anys, podem observar per diferents localitats de Catalunya el famós mosquit tigre. Aquest mosquit sol picar durant el dia, de manera molt repetitiva i, en el pitjor dels casos pot transmetre malalties com el dengue, el zika o la chikungunya. Per això, cal establir mesures per tal d’evitar-lo però, com ho podem fer?

Prevencio_mosquit_tigre_infografia.jpg

Com prevenir el mosquit tigre?

La millor prevenció és el control del seu desenvolupament. Aquest mosquit pon els seus ous en qualsevol recipient que contingui aigua, especialment en masses d'aigua estancades en espais petits. El clima i les hores de llum solar també condicionen el cicle vital del mosquit, trobant-se actius des de començament de maig fins a finals d'octubre.

Per evitar la proliferació del mosquit tigre cal evitar les acumulacions d'aigua a casa, per això hauríem de:

  • Buidar dues vegades a la setmana els recipients del jardí que puguin acumular aigua (regadores, piscines infantils de plàstic, plats d’animals domèstics, decoratius o sota testos, gerros, etc.).

  • Evitar, si s'escau, acumulació d'aigua en les canonades o zones de risc (per exemple piques al safareig o desguassos).

  • Evitar forats o depressions del terra on pugui caure i acumular-se aigua.

  • Eliminar les larves dels recipients on en trobem (joguines, cendrers, galledes...).

  • Cobrir les piscines buides amb una lona per evitar que s’acumuli aigua de pluja.

Com ens protegim del mosquit tigre?

Per tal de defugir de les picades de mosquit tigre el més recomanable és instal·lar mosquiteres a les obertures de la llar i evitar la seva entrada. A més a més, si sortim al carrer durant les hores en les que el mosquit es troba més actiu, és aconsellable utilitzar roba de màniga llarga (si pot ser de color clar), així com algun repel·lent de mosquits, si s'escau, per a aquelles zones més exposades

Què fer en cas de picada?

En cas de picada, el millor és netejar i desinfectar adequadament la zona, consultar a les farmàcies per productes contra les picades, i en cas de que la persona manifesti algun símptoma o complicació s’ha d’anar al metge.