S’inicia l’elaboració del Mapa de Patrimoni Cultural de Pineda de Mar

El projecte serà promogut colze a colze entre l’Ajuntament de Pineda i la Diputació de Barcelona. El mapa permetrà el registre i difusió del patrimoni pinedenc en totes les seves vessants, tant material com immaterial.

L’Ajuntament de Pineda de Mar, juntament amb la Diputació de Barcelona, han iniciat les tasques per a l’elaboració del Mapa de Patrimoni Cultural de Pineda, que ha de permetre tenir un registre de tots els elements patrimonials pinedencs. Aquests seran oberts per a consulta pública, promovent la difusió de tots ells i el seu coneixement per part de la ciutadania, per tal de sensibilitzar-la en el respecte i la cura dels elements del patrimoni cultural municipal.

El Mapa de Patrimoni Cultural de Pineda de Mar formarà part del projecte de mapes elaborat pel servei de patrimoni cultural de la Diputació de Barcelona, que es fixa com a objectiu superar durant aquest curs la xifra de 200 municipis de la província barcelonina inscrits i registrats. El cost del projecte serà repartit al 50% entre les dues administracions, que en compartiran els drets de difusió.

Una gran varietat patrimonial

El registre del patrimoni cultural va més enllà del què es realitza sobre patrimoni moble o immoble. En paraules de la regidora de Cultura, Verònica Rebollo, «el mapa ens permetrà posar en valor la gran varietar del patrimoni pinedenc, sense descuidar tot aquell patrimoni documental, immaterial i natural, que forma part de la nostra identitat com a pinedenques i pinedencs».