Presentada la Guia d’activitats extraescolars

La guia recull totes les propostes organitzades des de les diferents AFAs del municipi. S'hi recullen un total de 26 activitats diferents, combinant diversos camps d’aprenentatge com l'esport, idiomes, ciències o arts.

La Regidoria d’Educació publica una nova Guia d’activitats extraescolars amb l’objectiu de facilitar a les famílies l’elecció d’aquestes, així com l’organització dels horaris i el calendari. A la guia apareixen les activitats organitzades per les diferents Associacions de Famílies d’Alumnes del municipi, un total de 10.

La voluntat d’aplegar totes les activitats en una sola guia és potenciar la interacció entre l’alumnat, recordant que els alumnes es poden inscriure a l’activitat que desitgin independentment del centre on estiguin escolaritzats. D'aquesta manera es confia en generar sinèrgies entre els diferents centres educatius, així com molt especialment entre l'alumnat de cadascun d'aquests. Per fer-ho més accessible, la guia ordena totes les activitats programades, facilitant que els interessats trobin aquella proposta que més els motivi per dedicar-hi el seu temps fora de l’horari escolar.

Inscripcions i inici

Les inscripcions s’han de realitzar a través de les adreces de correu facilitades en la pròpia guia per les mateixes AFAs, que són les responsables exclusives de la gestió de cadascuna de les seves propostes. Les famílies que ja hagin escollit activitat i franja horària ja es poden inscriure a les activitats. La data límit per a inscriure's i la data d’inici de les activitats dependrà de cadascuna de les associacions de familiars d'alumnes. Així mateix, cadascuna tindrà un preu marcat per la pòpia organització. Per a més informació i indicacions, cal posar-se en contacte amb l'AFA de referència de l'activitat desitjada.

Galeria d'imatges

Arxius adjunts