Obertes dues convocatòries d’ajudes a empreses

• Les convocatòries formen part dels programes dissenyats pel Ministerio para la transformación digital y de la función pública • Les sol·licituds es podran presentar fins el 31 de desembre del 2024 i el 31 d’octubre de 2025 amb ajudes en funció del volum de persones treballadores

El Ministerio para la transformación digital y de la función pública ha obert la convocatòria de dues línies d’ajuda per a empreses. Ho ha fet a través dels programes «Kit Consulting» i «Kit Digital», que tenen com a objectiu acompanyar les empreses en l’adaptació a les noves transformacions digitals.

L’anomenat «Kit Consulting» és un programa dedicat a empreses d’entre 10 i 250 persones treballadores que atorga ajudes per a la contractació de serveis d’assessorament en l’àmbit de la digitalització d’un catàleg format per 10 categories diferents de serveis. Els imports de les ajudes van dels 12.000 als 24.000 euros en funció del personal de l’empresa. El termini per a la presentació es tancara el 31 de desembre de 2024.

Per la seva banda, el «Kit Digital» és el programa dedicat a les empreses més petites, d’entre 0 i 3 treballadors. L’ajuda inicial de 2.000€ s’ha incrementat fins al 3.000€ i podrà ser sol·licitada tant per noves empreses com per aquelles a les quals ja els va ser adjudicada la inicial. L’import haurà de ser dedicat a solucions de digitalització, entre les quals s’ha inclòs l’anomenat «lloc de treball segur» per incorporar dispositius de hardware que integrin una llicència amb els requisits de la categoria X de Ciberseguretat, com poden ser ordinadors portàtils. El termini de sol·licituds finalitzarà el 31 d’octubre de 2025.

Les ajudes són de concurrència no competitiva i s’atorgaran per estricte ordre d'entrada. Es poden formalitzar a través de l’enllaç Red.es facilitat pel ministeri.