Mesures per prevenir futures restriccions d'aigua

L'Ajuntament insisteix en les mesures en vigor explicades al ban municipal del passat mes de desembre

Pineda de Mar es mostra solidària i previsora amb la situació mediambiental anunciant unes mesures a seguir per evitar futures restriccions en el consum d'aigua. El context actual de sequera pluviomètrica està comportant notòries restriccions a comarques de l'entorn i arreu de Catalunya. Per col·laborar en la reducció de l'ús d'aigua i ajudar a evitar mals majors en el futur, l'Ajuntament de Pineda de Mar publica un ban municipal on s'expliquen algunes de les mesures a seguir per tal d'afegir-se a la lluita contra la sequera, detallades a continuació: 

•El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l’horari de 20h a 8h.

•El reg dels jardins particulars es minimitzarà el màxim possible; es pot realitzar, com a màxim, dos dies a la setmana. Els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i dissabtes, i els que tinguin numeració senar, els dijous i els diumenges.

•Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estàtic de l’aigua.

•Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia.

•L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals.

•La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada als casos següents:
El re-omplert parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

Arxius adjunts