Els centres escolars de Pineda a punt per rebre la preinscripció del curs 2020-2021

Obertura de la preinscripció escolar per a llars d'infants, escoles i instituts (ESO). Es podrà fer online (13-22 de maig) i presencialment (19-22 de maig).

Del 13 al 22 de maig s’obre el període de preinscripció als centres escolars de Pineda (des de llars d’infants a ESO) pel curs 2020-2021. Les famílies podran preinscriure a les seves filles i als seus fills de manera online i presencialment: L’Ajuntament de Pineda de Mar ha facilitat una web informativa on s’explica pas per pas com realitzar el procediment. Podeu consultar-la a www.pinedademar.cat/preinscripcio-escolar 

Inscripcions online – del 13 al 22 de maig

Degut a l’actual situació sanitària es recomana fer la preinscripció de forma telemàtica. El procediment s’inicia des de la web del Departament d’Ensenyament des d’on s’haurà d’emplenar un formulari amb el número d’identificador de l’alumne que prèviament s’haurà sol·licitat.

Web del Departament d’Ensenyament: procés de preinscripció

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1

Accés directe a la sol·licitud

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=20160079072543618:5:::NO:RP,5,10,15,20,25::&cs=3E05i_aq_i365M5i4iotI4RI3STw

Un cop emplenat el formulari es generarà un resguard que s’ha d’enviar per correu electrònic junt amb la documentació requerida al correu del centre escollit en primera opció.

Inscripcions presencials – del 19 al 22 de maig

Com a alternativa excepcional es podrà fer la preinscripció presencialment demanant cita prèvia al centre que s’hagi escollit en primera opció. Es recomana que el dia citat només hi vagi una persona, amb mascareta i guants, i que porti tant la sol·licitud de preinscripció com tota la documentació requerida.

Documentació necessària

Ja sigui per la preinscripció telemàtica, amb documents escanejats o fotografiats, o per la presencial, amb fotocòpies, les famílies hauran de presentar la següent documentació:

  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

  • El DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys. De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

  • Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita.