L’Ajuntament insta la neteja de solars privats per evitar riscs d’incendis dins del terme municipal

S’ha enviat una carta a les persones propietàries que en el termini de 15 dies procedeixin a la neteja dels seus terrenys

L’Ajuntament de Pineda de Mar ha enviat una carta als propietaris i a les propietàries dels solars sense edificar comunicant-los la obligatorietat de mantenir-los nets i endreçats, amb la finalitat d’evitar riscs d’incendis en el terme municipal de Pineda, i d’evitar danys colaterals a tercers.

L’alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, fa una crida extensiva d’alerta màxima a tota la població, per tal que «siguem conscients que s’acosta la temporada de calor i davant l’estat de sequera extrema la situació climàtica és complexa i cal prendre mesures urgents per evitar i minimitzar al màxim els riscs d’incendis, i sobretot evitar riscos a les persones i als béns».

L’Ajuntament està fent, en aquest sentit, un seguiment exhaustiu perquè s’apliqui la normativa urbanística vigent, recordant a les persones propietàries de solars que cal tenir-los en les condicions adequades de neteja, i a través d’aquesta carta que se’ls hi ha enviat, se’ls hi dona un termini màxim de 15 dies per procedir a la seva netaja i adequació en la millor situació d'ús i conservació.

Així mateix també se’ls recorda que totes les restes derivades de la neteja i condicionament del terreny cal que es dipositin a la deixalleria i, en cap cas, als contenidors de la via pública, els quals estan destinats a un altre ús.

Finalment la carta té un advertiment que si en el termini esmentat no s’ha executat la neteja i adequació requerida es procedirà a incoar l'expedient d'ordre d'execució de neteja, procedint a l’execució subsidiària si s’escau.

Neteja de les franges perimetrals de can Carreras

Aquest mes d’abril s’ha iniciat tota la tramitació per poder contractar una empresa que faci els treballs de neteja de la franja perimetral del barri de can Carreras. Segons les previsions de la regidoria de Medi Ambient aquesta neteja estarà feta abans de l’inici del període d’estiu.