L’Ajuntament de Pineda, juntament amb els de Sant Cebrià, Sant Pol, Santa Susanna i Tordera posen en marxa el programa “Treball, Talent i Tecnologia»

Es tracta d’un projecte per millorar les competències professionals d’empreses i persones.

Els Ajuntaments de Sant Cebrià, Sant Pol, Santa Susanna, Tordera i Pineda impulsen un nou projecte comú en el marc del programa «Treball, Talent i Tecnologia» de la Diputació de Barcelona que pretén contribuir a la millora de les competències digitals de les persones i donar eines i recursos a les empreses per facilitar la seva transformació digital. A través de quatre línies d’actuació: coneixement de l’actiu tecnològic del territori (anàlisi i diagnosi); participació activa d’agents privats (aliances estratègiques); desenvolupament competencial de les persones (reduir el biaix digital) i acompanyaments a la transició digital de les empreses.

El passat dimarts dia 20 d’abril a les 12 del migdia es va portar a terme una trobada virtual dels municipis implicats amb els regidors i les regidores, i personal tècnic implicat en el projecte. Aquesta sessió de treball fou el punt de partida del projecte amb l’objectiu de promoure el treball digne, la millora competencial del talent local i el creixement econòmic sostenible a través de la tecnologia, impulsant aquest àmbit, i l’acompanyament a la transició digital de les persones, empreses i institucions cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu, solidari i igualitari.

El projecte concret, elaborat conjuntament amb els municipis implicats té com a línies principals, promoure i facilitar la digitalització dels circuits administratius interns de les empreses del territori per millorar i agilitzar la relació amb clients i proveïdors. També es capacitarà les persones participants i se les dotarà de competències digitals per millorar la seva ocupabilitat a través d’itineraris formatius adaptats a les necessitats actuals de les empreses i de l’entorn empresarial.