L’ajuntament de Pineda de Mar aprova el Pla Local de Salut 2021-2025

El pla s’enfoca en 5 eixos d’actuació i dos projectes prioritaris per a la ciutadania: reduir la prevalença del sobrepès infantil i juvenil i construcció de programes de salut comunitària.

L’any 2020 la regidoria de Salut de Pineda de Mar va iniciar el procés de redacció del Pla Local de Salut Municipal pel període 2021-2025. La redacció d’aquest pla ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona i ha implicat a totes les àrees i regidories municipals. El projecte de redacció va partir d’un diagnòstic de la situació de Pineda de Mar. A grans termes aquesta anàlisi dibuixa un municipi on gairebé la meitat de la població d’entre 18 a 74 anys té excés de pes, i d’aquests un 15% presenta obesitat. A més un 40% de la població pateix alguna malaltia o problema de salut crònic, un 8% necessita d’una altra persona per realitzar les activitats diàries i un 22% de les persones tenen hàbits sedentaris.

La diagnosi prèvia també es fixa en l’alt nivell d’atur i un nivell educatiu baix en relació a altres municipis de la comarca, aspectes que també determinen l’estat de salut de la ciutadania de Pineda com a generadors de desigualtats.

Cinc eixos d’intervenció

Per poder intervenir en aquestes problemàtiques, el Pla Local de Salut 2021-2025 planteja cinc eixos d’actuació: promoció i prevenció de la salut, accions comunitàries en salut, protecció de la salut, entorns saludables i bon govern de la salut pública.

Per cada eix es plantegen una sèrie d’objectius i les seves corresponents actuacions amb els indicadors que han de servir per avaluar la seva consecució i l’impacte sobre la salut. A banda es prioritzen dos àmbits d’intervenció que s’abordaran amb dos projectes transformadors i transversals amb equips de treball de dins i fora de l’ajuntament. Aquests àmbits també són els que més preocupen a la ciutadania del municipi d’acord amb els resultats de l’enquesta participativa del pla. Per una banda es treballarà en un projecte per reduir la prevalença del sobrepès i l’obesitat en la població infantil i juvenil i per l’altre un que intervindrà en la construcció de programes de salut comunitària.