Interrupcions puntuals i previstes en el servei d’administració electrònica

La seu electrònica de l’Ajuntament quedarà suspesa entre les 17h del dia 5 d’abril i fins a les 07h del dia 8 del mateix mes. El dia 11 d’abril es suspendrà el servei de registre de documents, i només es podrà atendre per informació o per empadronaments.

Les diferents tasques de manteniment dels serveis informàtics de les administracions obliguen a realitzar dues aturades programades per tal de garantir-ne el bon funcionament. Així, des de l’Administració Oberta de Catalunya han informat als diferents ajuntaments que els serveis de les respectives seus electròniques quedaran suspesos aquest cap de setmana. En concret, entre els divendres 5 d’abril a partir de les 17h fins el dia 8 del mateix mes a les 07h del matí.

Aquesta suspensió afectarà l’accés a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pineda, de manera que durant aquest període no es podran presentar instàncies electrònicament, ni accedir a les notificacions, ni consultar el tauler d’anuncis.

Per altra banda, el servei d’informàtica de l’Ajuntament de Pineda informa que durant el dia 11 d’abril es portarà a terme una actuació de manteniment de la base de dades del programa de registre de documents, per tal de garantir-ne la conservació.

Aquesta aturada afectarà exclusivament al registre de documents, quedant suspès durant la jornada. Així, el servei d’atenció a la ciutadania quedarà afectat de manera que únicament es podrà atendre aquelles persones que vulguin informació o ser empadronades. La resta de serveis, tant presencialment com telemàtica, no estaran operatius.