Inici de les primeres actuacions del Pla de Voreres

Començaran el 20 de febrer al Carrer Santiago Rusiñol i acabaran el 10 de juliol al Carrer Ponent. Els cinc carrers on s’intervé són: Carrer Santiago Rusiñol, Avinguda Montserrat, Avinguda Hispanitat, Passeig Europa i Carrer Ponent.

El Pla de voreres 2023 es posa en marxa amb un calendari fixat per a les cinc intervencions que es realitzaran. Els cinc carrers on es milloraran les voreres són, per aquest ordre: Carrer Santiago Rusiñol, Avinguda Montserrat, Avinguda Hispanitat, Passeig Europa i Carrer Ponent. Està previst que les obres durin poc més de 5 mesos, començant el 20 de febrer i acabant el 10 de juliol, amb la següent distribució:

  1. Carrer Santiago Rusiñol: del 20 de febrer al 06 d’abril.

  2. Avinguda Montserrat: del 24 de març al 23 de maig.

  3. Avinguda Hispanitat: del 10 de maig al 02 de juny.

  4. Passeig Europa: del 22 de maig al 28 de juny.

  5. Carrer Ponent: del 15 de juny al 10 de juliol.

Generalment, les intervencions comportaran la renovació del paviment afectat per l’arbrat, substituïnt-lo per un de nou de fins a 15 centímetres; la reposició o renovació de pilones, papereres, senyals de tràfic i jardineres; reposicions de la vorada i la rigola, i arrenjament de guals. La despesa que això suposa, per intervenció, és la següent:

  • Carrer Santiago Rusiñol: 164.389,39 euros.

  • Avinguda Montserrat: 169.245,82 euros.

  • Avinguda Hispanitat: 51.549,92 euros.

  • Passeig Europa: 118.175,23 euros.

  • Carrer Ponent: 49.067,76 euros.