En funcionament el gestor de cues de l’OAC

L’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Pineda facilita un dispensador de tiquets que permet realitzar tràmits sense cita prèvia. El nou servei ha entrat en funcionament durant aquest mes, garantint la prioritat a aquells que sí tinguin reservada cita prèvia.

L’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Pineda ha instalat un dispensador de tiquets per tal de donar cobertura a aquells ciutadans que no tenen accés per a reservar cites prèvies. D’aquesta manera, l’Ajuntament atendrà tant a aquelles persones que hagin reservat cita prèvia, com a aquells que per diferents motius no ho hagin pogut fer.

El dispensador ha sigut instal·lat durant el mes de gener, amb resultats satisfactoris. El seu funcionament és intuitiu: al prémer sobre la pantalla del dispensador es genera un tiquet amb el número de torn atorgat, així com un codi QR que es pot capturar per tal de tenir informació sobre la quantitat de persones que estan per davant. Així mateix, des de les pantalles de la sala d’espera també se’n pot fer seguiment.

Prioritat per a les persones amb cita prèvia

L’ampliació del servei per donar major cobertura als ciutadans no preveu canvis en la política actual de preferència per a les cites prèvies. Les persones que les sol·licitin tindran prioritat en l’horari reservat, respectant l’hora concertada. Això facilitarà la previsió d’horaris tant per a elles com per als treballadors que les atenen, aconseguint un servei més fluïd i resolutiu.