Els menors de 16 anys hauran d'anar acompanyats d'un adult per accedir a les Barraques

A més, caldrà que disposin d'una autorització signada per part del seu tutor o tutora legal

Per tal de garantir la seguretat, el bon funcionament i el control de les Barraques, per a l'edició d'enguany es recorda que els menors de 16 anys hauran de complir dos requisits bàsics per tal de poder accedir al recinte dels concerts. Per una banda, només podran accedir-hi acompanyats per un adult. De l'altra, caldrà que presentin una autorització signada conforme el seu tutor o tutora legal coneix la normativa vigent i es responsabilitzarà del menor durant l'estada al recinte fins el moment de sortida.

Aquesta autorització es pot descarregar de la web municipal o bé a través de les xarxes socials del Consell de la Joventut de Pineda de Mar, entitat organitzadora de les Barraques. També es podrà recollir l’autorització a l’entrada d’accés a les Barraques els dies dels concerts, que són el 25, 26 i 27 d’agost.

A més de garantir la seguretat i la cura dels menors, amb aquesta mesura es dóna compliment a l’article 53 del Decret 112/2010 de 31 d’agost pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, cobrint tots els aspectes legals per a la organització d'aquesta activitat. 

Arxius adjunts