El programa de detecció de disfuncions visuals a les escoles de Pineda en diagnostica 150 en alumnes de segon de primària

Amb l’estudi d’optometria que es realitza a cada alumne es detecten casos d’hipermetropia, miopia i/o astigmatisme i també ull gandul. És important detectar aquestes disfuncions aviat per evitar repercussions en l’aprenentatge i rendiment acadèmic de l’alumnat.

Des de fa 15 anys l’Ajuntament de Pineda de Mar desenvolupa un programa de detecció de disfuncions visuals a l’alumnat de segon de primària de totes les escoles de Pineda de Mar. Aquest programa consisteix en la realització d’un estudi d’optometria individualitzat per cada alumne que detecta diverses disfuncions oculars molt relacionades amb l’aprenentatge. Enguany entre els mesos de gener i març s’ha realitzat l’estudi a 229 nens i nenes de Pineda, dels quals un 24% han presentat errors refractius com hipermetropia, miopia i/o astigmatisme.

Aquestes alteracions poden provocar visió borrosa el que dificultarà veure correctament la pissarra, quaderns o qualsevol text de lectura, influint directament amb l’aprenentatge dels infants. Dins d’aquestes disfuncions també s’inclou l’«ull gandul», una disfunció que no presenta cap problema inicialment per al nen o nena, ja que normalment afecta només a un ull, però que necessita un control i seguiment optomètric. Un cop realitzat l’estudi les famílies i el/la tutor/a reben un informe personalitzat de cada alumne (campanya d’screening), i a partir d’aquí es pot aprofundir amb un estudi més complet que plantegi les opcions terapèutiques per a les diverses disfuncions.

Disfuncions més comunes

Un 16% dels infants inclosos al programa presenta problemes relacionats amb els moviments sacàdics dels ulls. Quan llegim els nostres ulls van fent uns salts cada vegada més precisos i ràpids que ens permeten agafar agilitat en la lectura. Si existeix alguna disfunció, el nen o nena pot presentar lectura lenta, pèrdues de lloc, salts de paraules o línies, moviment excessiu del cap, utilització del dit, copia lenta, etc., i també presentaria dificultat d’aprenentatge relacionat amb la visió.

El segon grup de disfuncions detectades és el referent a la memòria visual: la capacitat de recordar o emmagatzemar qualsevol conjunt de dades que se’ns presenten, el que facilita enormement l’estudi personal i memorització de conceptes nous facilitant l’aprenentatge. Un 14% dels nens i nenes revisats presenten aquesta dificultat.

Per ordre d’incidència, les disfuncions de la visió binocular representen un 8% dels nens i nenes. Aquestes poden donar lloc a fatiga visual, malestar i afecten considerablement a l'eficàcia de la lectura i l'aprenentatge dels escolars. En aquest cas són freqüents mals de cap, evitar les feines de visió propera, no poder llegir més de 5-10 minuts, somnolència, i que es relacioni erròniament amb un mal hàbit de lectura. Els símptomes empitjoren al final del dia. És evident que davant d’aquests símptomes, el rendiment acadèmic pot ser molt per sota de l’esperat per la seva edat i curs acadèmic.

Cal dir que totes aquestes disfuncions detectades es poden millorar amb un tractament adequat.