El Govern Municipal de Pineda de Mar (PSC) proposa subvencionar fins al 30% la taxa d’escombraries de les empreses

L’ajuda serà de fins al 30% de l’import liquidat al 2020. La proposta es debatrà al Ple municipal de dilluns vinent.

El Govern Municipal de Pineda de Mar (PSC) portarà al ple municipal del mes de novembre un nou ajut destinat a empreses per tal de subvencionar en fins a un 30% l’import liquidat de la taxa d’escombraries (comercial i industrial). Aquest ajut és una de les mesures incloses al Pla de Xoc anunciat el mes de març per alleugerir els efectes econòmics que ha provocat la pandèmia de la Covid-19.

La proposta contempla que puguin demanar aquest ajut tant persones autònomes com empreses establertes a Pineda de Mar i també persones empadronades al municipi que tenen parada als mercats no sedentaris de Pineda (Poblenou i Pineda centre). Quedarien exclosos d’aquest ajut establiments que no s’han vist afectats per tancaments decretats per l’estat d’alarma (estancs, botigues d’alimentació, supermercats, bancs, gestories, etc). Tampoc hi podran accedir les empreses d’hoteleria com hotels, pensions i càmpings on s’estan estudiant altres línies d’ajuda amb administracions supramunicipals.

Els sol·licitants de la subvenció també hauran d’estar al corrent de quotes a la Seguretat Social, Agència Tributària i tributs locals. En especial haver liquidat l’impost d’escombraries o haver demanat el seu fraccionament. En aquest últim cas la subvenció es descomptarà del proper rebut del pagament de l’impost.

L’ajuntament de Pineda de Mar dedicarà 89.000,00 euros a aquesta actuació estudiant totes les peticions un cop finalitzat el termini establert de sol·licitud. Les ajudes per tant, no s’atorgaran segons l’ordre d’arribada al registre municipal amb què totes les empreses que acreditin els requisits percebran ajuda. Els imports atorgats arribaran al 30% sobre l’import pagat de la taxa d’escombraries. Per exemple si un restaurant ha pagat 900 euros, l’ajuda podrà arribar fins als 300 mentre que un comerç que ha pagat 120 euros, l’ajuda pot arribar als 40 €.

La previsió per presentar les sol·licituds és del 20 de desembre fins al 20 de gener de 2021.