Beques Escola d'Adults curs 2020-21

S'obre el període de la beca que subvenciona part del cost de la matrícula dels cursos homologats de l'Escola d'Adults de Pineda.

Del 6 al 17 de juliol, aquelles persones que s'hagin matriculat als cursos homologats que ofereix l'Escola d'Adults poden demanar la beca que subvenciona part del cost de la matrícula.

Els requisits generals per demanar aquesta beca són

  1. Estar empadronat/da a Pineda de Mar.
  2. Els ingressos familiars no han de superar en el darrer exercici fiscal liquidat una renda superior als llindars màxims segons nombre de membres de la unitat familiar que s'estableix en les bases reguladores per l'atorgament de beques i ajuts en matèria d'educació de Pineda de Mar (pàg. 6)
  3. Extraordinàriament i en el cas d’una situació d’atur sobrevinguda, després d’una situació laboral ininterrompuda d’un període de 2 anys, dins el període de càlcul de la renda, o durant en curs, es podrà prendre com a import per a comptabilitzar els ingressos de la unitat familiar la renda que de l’atur se’n derivi.

A més, tampoc es podrà sol·licitar aquesta beca per cursar assignatures que ja han estat objecte de beca pel beneficiari en cursos anteriors.

Sol·licituds telemàtiques

Es pot sol·licitar aquest ajut de forma telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Pineda de Mar, apartat de tràmits, subvencions i beques i beques escola d'adults. També accedint directament a aquest enllaç.

Per identificar-te en aquest tràmit necessitaràs un certificat digital. Si no en tens cap, et recomanem utilitzar Idcat mòbil, ja que només necessitaràs el teu DNI o TIE, la teva targeta sanitària i un número de telèfon mòbil. Aconsegueix-lo aquí.

Sol·licituds presencials

Es podran sol·licitar aquestes beques de forma presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Pineda de Mar (plaça Catalunya 1) demanant cita prèvia a través del següent enllaç i seleccionant el tràmit Registre de Documents.