Ampliació del Servei de Dinamització Juvenil per guanyar presència al carrer

L’increment d’hores es portarà a terme durant el mes d’octubre. El canvi permetrà fer atenció en medi obert un dia més a la setmana, sense afectar a altres serveis.

La dedicació i atenció als joves continua sent un eix prioritari en les polítiques de l’Ajuntament de Pineda de Mar, com ho demostra la nova ampliació que, des de la Regidoria de Joventut, s’aplicarà aquest mes d’octubre al Servei de Dinamització Juvenil. Aquest servei compta actualment amb un equip de 3 integradors socials dedicats a les tasques de dinamització juvenil.

Fins ara, l’equip distribuïa els seus horaris dedicant tres dies a les intervencions en el medi obert i tres dies a l’Espai Jove-Can Jalpí, l’equipament de referència del servei de joventut. L’ampliació per guanyar en presencialitat a places i carrers no anirà en detriment de l’atenció a l’equipament. Així, s’oferiran quatre dies de presència en el medi obert, mantenint igualment els tres dies d’atenció a Can Jalpí.

 

Un servei proactiu

El programa de dinamització juvenil en el medi obert és un programa d’acompanyament, dinamització i participació d'adolescents i joves en carrers i places del municipi. Aquest programa compta amb un equip de professionals que treballa partint de places i carrers, creant vincle amb els adolescents del municipi i canalitzant les seves inquietuds i/o necessitats. La finalitat del programa és promoure un oci i un temps de lleure de qualitat, fomentant l'aprenentatge de la participació i l'acompanyament en els processos de transició de la població adolescent i jove.