Acord per facilitar el pagament dels tributs a Pineda i increment del 50% en la partida d’ajut a l’habitatge

L’Ajuntament i la plataforma «Vecinos en lucha» han acordat mesures per facilitar el pagament de l’IBI, l’Impost de vehicles i la Taxa de residus. S’augmenten les fraccions pel pagament mitjançant domiciliació de l’IBI, que passa de tres a sis fraccions, i de la Taxa de residus domèstics, que passa a tenir dues fraccions. D’altra banda, es podrà fraccionar sense interessos el pagament d’aquests tributs, sempre que qui ho sol·liciti acrediti dificultats econòmiques, i faci el pagament durant l’any 2024.

L’equip de govern de l’Ajuntament de Pineda de Mar ha arribat a un acord amb la «Plataforma Vecinos en lucha» en el qual s’han fixat mesures de millora amb relació als tributs i a les ajudes a l’habitatge.

Pel que fa als tributs, s’augmenten el nombre de fraccions previstes en el calendari fiscal pel pagament de l’IBI (Impost sobre béns immobles) i de la Taxa per la gestió de residus domèstics. Per gaudir d’aquest calendari fraccionat caldrà tenir domiciliats aquests tributs.

D’altra banda, els ciutadans podran sol·licitar el fraccionament sense interessos addicionals als tributs, i també de l’IVTM (Impost sobre vehicles de tracció mecànica), sempre que ho demanin en període voluntari i acreditin l’existència de dificultats econòmiques, i que facin el pagament durant l’any natural. La sol·licitud s’haurà de presentar de forma telemàtica, a la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona:

https://orgt.diba.cat/es/TramitsPagaments/Ajornament/fraccionaments

O de manera presencial, a l’oficina situada al carrer Moragas i Barret, 66. Haurà d’anar acompanyada dels justificants dels ingressos i de les despeses que acreditin les dificultats econòmiques.

Increment del 50% en ajuda a l’habitatge

L’Ajuntament destinarà una partida de 45.000 euros a les ajudes a l’habitatge, incrementant aquesta partida en 15.000 euros ambrelació als 30.000 que hi havia consignada l’any 2023.

A aquesta ajuda a l’habitatge s’hi podran acollir tant els propietaris com els llogaters, excepte les famílies que ja rebin ajudes de lloguer del Consell Comarcal del Maresme, i els propietaris de dos o més habitatges. El criteri econòmic pel qual es podrà accedir a aquesta ajuda a l’habitatge, sigui de lloguer, o de propietat, serà el de l’IRSC (Índex Renda Suficiència Catalana).

L’Ajuntament, a hores d’ara, ja està elaborant les bases d’aquesta ajuda, la convocatòria de la qual es farà pública tant punt hi hagi el vistiplau tècnic perquè es puguin publicar i ser aprovades pel ple municipal.

Galeria d'imatges