Es posa en marxa la nova deixalleria de Pineda de Mar

La nova planta, ubicada al carrer Mèxic, 1, s’ha posat en funcionament aquesta setmana i s’inaugurar

L’Ajuntament de Pineda de Mar ha posat en marxa aquesta setmana les instal·lacions de la nova deixalleria municipal ubicada al carrer Mèxic nº1. Aquest centre de recollida selectiva de residus substitueix l’actual instal·lació que havia quedat obsoleta i, a més, no s’ajustava a la normativa vigent. I és que a Pineda de Mar, com a municipi amb més de 26.000 habitants, li pertoca una infrastructura de tipus B, segons la normativa tècnica sobre deixalleries i altres equipaments municipals de l’Agència de Residus de Catalunya. La inauguració de la planta es preveu que es faci el dissabte 3 de juliol.
 
Aquest tipus de deixalleria es caracteritza per recollir selectivament diversos tipus de residus de forma ordenada. D’aquesta manera els usuaris podran fer abocaments controlats de runa, voluminosos, fusta, ferralla i metalls, restes vegetals, pneumàtics, paper i cartró, plàstic i vidre, en grans contenidors. A més, també s’hi recolliran matalassos, electrodomèstics amb CFC i sense, aparells electrònics, plaques de fibrociment, plàstics d’hivernacles, pòrex i residus especials com poden ser vernissos, pintures, piles, bateries i florescents.
 
La nova deixalleria té una superfície total de 2.003 m² i està dividida en dos nivells. Tots els usuaris entraran per la part inferior. Just a l’entrada del recinte hi ha les oficines i una bàscula d’entrada i sortida per comprovar el pes dels vehicles professionals. En aquest primer nivell hi ha tots els contenidors on s’hi fan els abocaments i una àmplia zona de maniobra on els camions poden realitzar la recollida i el buidatge. A la part superior és on els usuaris poden accedir amb els seus vehicles per fer els abocaments de forma més còmode.
 
Horari:
De dilluns a divendres: de 10 a 14 i de 16 a 19 h.
Dissabte: de 10 a 14 i de 15 a 19 h.
Diumenge: de 10 a 12 h.
 
Materials que s’hi poden dur:
Pneumàtics, bateries, pintures i vernissos, frigorífics, olis vegetals, aerosols, paper i cartró, envasos, fusta, ferralla electrònica, ampolles de cava, restes de poda, voluminosos, runes i altres residus de la construcció, làmpades fluorescents, dissolvents, piles, olis minerals usats, radiografies, pesticides, vidre, ferralla, tèxtil, vidre pla, cables elèctrics.