L’Ajuntament de Pineda de Mar posa en marxa el primer Pla d’Igualtat

S’han plantejat mesures a curt, mig i llarg termini que volen transformar la realitat municipal redu

L’Ajuntament de Pineda de Mar ha presentat aquest matí el primer Pla d’Igualtat que s’implementarà al municipi. Es tracta d’un document de 111 pàgines que recull mesures que afecten tots els àmbits de Pineda de Mar. El Pla sorgeix del reconeixement de l’existència de la desigualtat i la discriminació per raó de gènere, i del rebuig i la voluntat d’actuar per transformar aquesta realitat. A la presentació hi ha assistit l’alcalde, Xavier Amor, la cap de l’oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-home de la Diputació de Barcelona, Maribel Cárdenas, diversos regidors i regidores de l’equip de govern i personal tècnic del consistori. La presentació del pla ha anat a càrrec de l’agent d’Igualtat, Aïda Llauradó.
 
El Pla d’Igualtat de Pineda de Mar es portarà a terme durant els propers 3 anys. Consta de set línies estratègiques bàsiques per tal d’aconseguir una societat més igualitària, justa i democràtica. És per això que es treballarà de forma directa en introduir la perspectiva de gènere de forma transversal, abordar de manera integral la violència de gènere, fomentar la participació política de les dones, assolir un repartiment equitatiu dels treballs i usos del temps, fomentar la coeducació, formació i la producció cultural de les dones, introduir la perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat i el territori, i promoure la salut de les dones.
 
Aquestes mesures es dividiran en accions a curt, mig i llarg termini promogudes a través de totes les àrees municipals. En aquest mateix sentit, s’ha creat una comissió de seguiment que es reunirà dos cops l’any.