Atorgament de subvencions

Posem a l'abast de les entitats interessades les bases reguladores de l'atorgament de subvencions a

Podeu obtenir les bases des d'aquí, així com els corresponents annexos:
- Annex I: sol·licitud de subvenció.
- Annex II: declaració jurada.
- Annex III: pressupost.