El centre Innova acollirà sis cursos de formació per a persones en actiu

Per a més informació us podeu dirigir al centre Innova, al carrer Torres Quevedo, 16, de dilluns a d

Els cursos
1. Gestió de conflictes (20 h)
Calendari: des del 29/01/2009 fins al 2/04/2009
Dies: dijous
Horari: 19.00 - 21.00 h

2. Ofimàtica bàsica (30 h)
Calendari: des del 27/01/2009 fins al 31/03/2009
Dies: dimarts
Horari: 19.00 - 22.00 h

3. El treball en equip, lideratge i motivació (12 h)
Calendari: des del 2/02/2009 fins al 23/02/2009
Dies: dilluns
Horari: 19.00 - 22.00 h

4. Tècniques d’expressió oral i escrita (24 h)
Calendari: des del 16/04/2009 fins al 04/06/2009
Dies: dijous
Horari: 19.00 - 22.00 h

5. Prevenció de riscos laborals (30 h)
Calendari: des del 28/01/2009 fins al 1/04/2009
Dies: dimecres
Horari: 19.00 - 22.00 h

6.Manipulació d’aliments (20 h)
Calendari: des del 15/04/2009 fins al 3/06/2009
Dies: dimecres
Horari: 19.00 - 21.30 h