Uns 200 professionals debaten l’ús dels centres educatius a Pineda de Mar

De forma més concreta, la jornada ha volgut posar sobre la taula les expectatives i interrogants que

Entre els objectius de la jornada va quedar palès que els ajuntaments han de treure tot el profit d'unes instal·lacions obertes a la comunitat, però garantint en tot moment la plena compatibilitat amb l'ús escolar propi dels centres.