Elaboració conjunta de plans de seguretat local a Catalunya

Els plans de seguretat són un instrument de gestió, establert per la Llei 4/2003 d’ordenació del sis

Des de Pineda de Mar s’ha promogut l’elaboració paral·lela dels plans de seguretat dels quatre municipis veïns ja que es considera que l’homogeneïtat d’aquestes viles de l’Alt Maresme i la integració en una mateixa Àrea Bàsica Policial permetia pensar la seguretat pública en termes molt similars, i elaborar els quatre plans municipals de seguretat sota una coordinació que aprofiti l’optimització de recursos i el compartiment d’experiències.
Es tracta de la primera iniciativa d’aquestes característiques que es promou a Catalunya, i s’ha impulsat sobretot amb dos objectius prioritaris: actuar de manera homogènia i coordinada sobre un territori que és un veritable continuum, amb necessitats de seguretat molt similars; i millorar les estratègies de seguretat estacional com a valor afegit per a la marca de turisme familiar.