Neix l’Acord per al Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Maresme

La unió i implicació del Maresme per millorar la qualitat de l'ocupació i augmentar la competitivita

Treballar de forma conjunta
L’objectiu de fusionar les dues estructures, que elaboren plans d’actuació i programen les polítiques actives d’ocupació del Maresme, és treballar de forma conjunta i consensuada per detectar les necessitats, coordinar i planificar les corresponents polítiques per tal d’aconseguir més eficàcia i optimització de recursos, amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’ocupació i augmentar la competitivitat de l’economia en l´àmbit territorial.

A més, el document també recull els següents objectius específics:
Facilitar l’emergència de projectes innovadors i d’impacte territorial, generadors de coneixements i d’ocupació.
Ordenar racionalment les polítiques de desenvolupament econòmic del territori d’influència (comarca del Maresme).
Aprofitar i augmentar les sinergies existents per fomentar l’ocupació i l’esperit empresarial, donar suport a la innovació i qualificació del capital humà.
Oferir coordinació i assistència tècnica als programes i iniciatives per al desenvolupament local, a partir d’una programació i gestió concertada en el territori.

Línies estratègiques comunes
L’acord contempla les següents línies estratègiques del Pacte Local de Mataró i del Pacte Territorial del Maresme definides a la programació 2008-2011 del projecte REPTe (Reflexió Estratègica dels Pactes Territorials):

Línia 1: Coordinar el disseny per al desenvolupament econòmic i l’ocupació del Maresme per millorar els nivells de cooperació local, comarcal i supracomarcal, liderar projectes de desenvolupament estratègic sostenibles i proactius per al conjunt del territori.

Línia 2: Fomentar l’esperit empresarial i la creació d’empreses. Millorar l’adaptabilitat de les empreses, el personal i l’empresariat. Promoure l’economia social i l’autoocupació.

Línia 3: Impulsar mesures actives per millorar la qualitat de l’ocupació i augmentar l’ocupabilitat de les persones.

Línia 4: Afavorir la igualtat d’oportunitats i fomentar el mercat laboral inclusiu.

Línia 5: Augmentar i millorar la capacitació del capital humà. Fomentar l’orientació i la formació al llarg de tota la vida.

Línia 6: Adaptar el territori i les infraestructures al model de desenvolupament econòmic sostenible.

Línia 7: Donar suport a la innovació tecnològica, la recerca i el desenvolupament (trinomi R+D+I) i al nou model econòmic basat en el coneixement.

Línia 8: Potenciar els sectors econòmics emergents i acompanyar als sectors tradicionals en la seva transformació en pro d’una major diversificació de l’economia territorial.

Línia 9: Promocionar la comarca del Maresme a l’exterior i crear factors d’atractivitat per tal de potenciar la seva activitat econòmica.

Línia 10: Millorar la projecció internacional de les empreses de la comarca, atreure inversors, afavorir el finançament i fomentar les exportacions.

Línia 11: Adaptar les administracions locals i comarcals a la nova visió estratègica i al nou model de desenvolupament econòmic sostenible.

D’aquestes línies estratègiques, 5 seran prioritàries per al pla de treball 2008-2009:
Organització estratègica (Línia 1).
La creació d’empresa i el foment de l’esperit empresarial (Línia 2).
La qualitat en l’ocupació (Línies 3 i 4).
La capacitació del capital humà (Línia 5).
Donar suport a la innovació tecnològica, la recerca i el desenvolupament (Línia 7).

Òrgans de decisió
Els òrgans de decisió i gestió de l’acord són: el Plenari, Presidència i Vicepresidència, Comissió Executiva, Comissió Tècnica.

Els pactes d’ocupació a Mataró i Maresme
El Pacte Local per a l’Ocupació a Mataró va néixer l’any 1998 i hi participen l’Ajuntament de Mataró, la UGT, CCOO i la Federació d’Associacions i Gremis de Mataró i Comarca. Des d’aleshores s’han signat tres pactes, el darrer amb una vigència de 2004 a 2007.

El Consell Comarcal del Maresme l’any 2000 va signar el seu primer Pacte Territorial per l’Ocupació del Maresme en el qual hi participen els 29 ajuntaments del Maresme (tots excepte Mataró que ja té un Pacte propi), el Consell Comarcal del Maresme, les organitzacions sindicals UGT i CCOO i les organitzacions empresarials FAGEM i PIMEC.

Fins ara aquests han estat els instruments que articulaven les directrius i estratègies d’ocupació i desenvolupament local, gestionaven les sol·licituds de subvencions a la Xarxa Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona, del departament de Treball de la Generalitat de Catalunya entre altres.