L'Alt Maresme uneix esforços per desestacionalitzar la temporada turística

Els Ajuntaments de Pineda de Mar, Calella, Santa Susanna i Malgrat de Mar han aprofitat la visita al

Els objectius del Projecte Innovador són diversos, però tots giren al voltant d’estratègies per allargar la temporada turística, captar nous esdeveniments per organitzar en els quatre municipis i millorar la formació dels professionals del sector. Així s’intentarà potenciar sectors emergents a la zona, complementaris al turisme, per tal d’anticipar el canvi productiu i poder respondre així als reptes que es puguin plantejar en sectors madurs de l’economia de l’Alt Maresme. També es posarà èmfasi en la innovació en les actuacions relatives al turisme, en els àmbits de diversificació i complementarietat, així com en la tipologia de llocs de treball.

La regidora de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament de Pineda de Mar, Edurne Macazaga, ha explicat que es crearà una taula de coordinació entre els quatre municipis que es reunirà mensualment per tal de fer un seguiment del projecte. Macazaga també ha demanat la col·laboració de les empreses turístiques per tal de treballar units i potenciar el mercat.

Línies d’acció

Allargament de la temporada turística a través d’un espai de treball comú entre administració i empreses per tal de facilitar la desestacionalització de la temporada turística. Entre aquestes accions hi ha prevista la captació activa d’esdeveniments i activitats a desenvolupar a la zona, com poden ser: torneigs esportius, trobades d’empreses, congressos i fires de petit volum...

També es portarà a terme una acció promocional del conjunt de la zona per tal de captar turisme (familiar) de cap de setmana. I la posada en comú per part de tots els ajuntaments de les infraestructures de suport al sector: sales d’actes, espais culturals, camps d’esports, etcètera, per tal de fer promoció conjunta.

S’elaborarà una agenda comuna dels esdeveniments organitzats pels diferents municipis. A banda de la publicació conjunta d’aquests, s’haurà de dur a terme una planificació consensuada dels actes i activitats. I realitzar estudis de viabilitat per a les empreses del sector en relació a l’allargament de la temporada.

Reducció de la temporalitat de l’ocupació al sector turístic oferint itineraris personalitzats de formació i assessorament per als treballadors i les treballadores del sector turístic per tal de desestacionalitzar la seva ocupació. S’haurà d’aconseguir una plena estabilitat laboral mitjançant dues opcions:

Ampliant les competències professionals, circumstància que els permetrà continuar al sector però amb una millora en les condicions laborals.

Amb l’adaptació a altres sectors professionals de major estabilitat.

Aquestes tasques es duran a terme en coordinació amb l’Oficina de Treball de la Generalitat.

Anticipació al canvi productiu (sectors complementaris). Atès que el sector agroalimentari és un àmbit amb capacitat per generar un volum important d’activitat econòmica, s’estudiaran i es duran a terme fórmules de comercialització innovadores, que connectin els productors locals amb els mercats locals, així com amb el sector turístic per tal que aquest actuï com a catalitzador: mercats municipals, restaurants de la zona,... També s’avaluaran noves fórmules de venda, com el servei a domicili, i s’establiran mecanismes de coordinació amb les cooperatives de consum que estan apareixent arreu del territori, especialment a l’àrea metropolitana de Barcelona, per tal d’obtenir vies de comercialització de la producció agroalimentària de l’Alt Maresme.

Dins del sector comercial, element complementari a l’oferta turística, s’engegaran campanyes per a la captació directa de noves activitats comercials, aprofitant i cobrint així els nous espais que es crearan a la zona.