Recta final per a la posada en funcionament del Rebost Solidari

Pretén pal•liar necessitats bàsiques d’alimentació i higiene de les famílies

La Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Pineda de Mar juntament amb la Creu Roja de l'Alt Maresme posaran en funcionament, a partir de Sant Jordi, el projecte "Rebost Solidari", per proporcionar aliments i productes de primera necessitat a les famílies de Pineda que es troben en situacions més precàries.

A través del Rebost Solidari es pretén contribuir a pal•liar necessitats bàsiques d’alimentació i higiene de les famílies, que hi accediran a partir de la valoració efectuada pels professionals dels serveis socials bàsics municipals, seguint un barem que contempla la situació econòmica i social de la família. Per altra banda, aquests ajuts estan vinculats a un pla de treball individual i familiar que pretén abordar la globalitat de les necessitats de la família (educatives, sanitàries, ocupacionals, relacionals, etc.). Paral•lelament es vol oferir formació i orientació per afavorir l’estalvi domèstic, el consum responsable i l’adquisició d’hàbits bàsics.

Des de l’inici de la crisi econòmica el nombre de famílies beneficiàries d'ajuts de primera necessitat s’han multiplicat gairebé per set. També s'observa que la durada d'aquests ajuts s'allarga, atès que les situacions de precarietat es cronifiquen i l'accés a prestacions com la Renda Mínima d'Inserció (RMI) s'han restringit i alentit.

Fins ara aquests ajuts s'oferien a través de vals que es podien bescanviar en diferents comerços col•laboradors del municipi. Tot i així, l'augment de beneficiaris ha fet replantejar el sistema per tal d'optimitzar els recursos disponibles. Durant tot el 2011 s'ha estat treballant en el canvi de model que s'ha basat en experiències d'altres municipis pioners.

El projecte es desenvoluparà en xarxa, amb la col•laboració de la Creu Roja de l'Alt Maresme, que gestionarà l'estoc d'aliments i coordinarà els voluntaris que s'encarregaran del lliurament dels aliments. L'obtenció dels aliments es farà per diferents vies: des de les donacions d'excedents de la Unió europea, els donatius, les campanyes de recaptació i les compres, que permetran complementar i diversificar els productes.