Es canvia la direcció del tram nord del carrer Església per facilitar l’entrada a l’aparcament de la Mina

D’aquesta manera, per entrar a l’aparcament de la Mina s’haurà de fer des del final del carrer Montp

Així, l’aparcament de la Mina mantindrà la doble entrada de vehicles pel carrer Església i pel carrer Vall d’Aran i una única sortida pel carrer Vall d’Aran.