El president de la Generalitat inaugura el Centre Innova

L’alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, va exercir d’amfitrió i va mostrar les instal·lacions al pr

L’alcalde va recordar que el moment actual precisa que els Ajuntaments no només gestionin recursos, sinó també sentiment, apropant-se més que mai als veïns i veïnes que tenen dificultats. Amor va fer un repàs a la gestió de govern que ha portat a terme a la població i va avançar alguns dels projectes que té pel municipi. Així, l’alcalde va recordar que amb la implicació del president Montilla es va allunyar la construcció de la depuradora del Maresme Nord de la primera línia de la platja, s’ha finalitzat la construcció del CEIP Aloc, s’ha portat a terme l’ampliació de la Llar d’Infants Marinada i s’ha aconseguit un augment de les inversions del PUOSC. Amor ha afirmat també que confia que les negociacions per aconseguir una bon finançament per Catalunya s’assoliran gràcies a la dedicació constant i discreta del president Montilla "i això ens permetrà seguir treballant amb més recursos".

Un cop inaugurat el Centre Innova, el president Montilla ha realitzat una visita institucional a l’Ajuntament de Pineda de Mar on l’han rebut els regidors locals, representants de diverses entitats i treballadors del consistori. A la Sala de Plens Municipal, l’alcalde ha lliurat al president un cabàs amb tota manera de productes agrícoles de la Cooperativa de Pineda de Mar. Amor també ha obsequiat al president amb un aiguafort del pintor Josep Perpiñà que va encarregat l’Ajuntament en motiu del 20è aniversari dels ajuntaments democràtics. Montilla també s’ha interessat per visitar la mostra Manuel Serra i Moret, acció municipal que hi ha exposada a la Sala Municipal d’Exposicions, en motiu dels actes de celebració del 125è aniversari del naixement de l’exalcalde pinedenc que ha organitzat el consistori local.

Història del Centre Innova

El projecte de construcció del Centre Innova es remunta l’any 2003. Atesa la disponibilitat que l’Ajuntament de Pineda de Mar tenia d’una parcel·la al Polígon Industrial de Mas Roger susceptible d'acollir serveis municipals que puguin tenir un ús social de proximitat a la població de Pineda de Mar, es va valorar el fet d'implantar i posar en marxa un Centre de Desenvolupament Local i Empresarial anomenat Innova que seria la nova seu de l'Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de l'Ajuntament de Pineda de Mar.

Es va redactar el projecte inicial i es va concórrer a les diferents convocatòries per aconseguir subvencions: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, el FEDER i a la Xarxa de Municipis de Diputació de Barcelona.

Subvencions atorgades:
- Ministeri: 1.454.467,61 euros
- FEDER: 414.000 euros
- Xarxa de Barcelona Municipis de Qualitat: 50.000 euros

Seguidament es va convocar un concurs de joves arquitectes per tal de dissenyar l’edifici. Hi va haver 23 propostes que es van sotmetre a avaluació i en va sortir guanyadora de la Rubén Alcolea (arquitecte pinedenc).

La primera pedra es va posar el mes de juliol del 2006. A l’acte hi van assistir el llavors conseller de Treball, Jordi Valls, i el delegat de Govern de Catalunya, Joan Rangel. Les obres van ser adjudicades a l’empresa Excover i van acabar a inicis del 2008. Durant l’any passat es va efectuar el trasllat del servei i de forma progressiva s’hi han anat allotjant les diferents entitats externes que també donen servei des del Centre Innova.

El Centre Innova pretén reunir en un únic edifici la prestació dels serveis integrals d'ocupació, formació, promoció, i assessorament i creació d'empreses. En definitiva desplegar accions de foment i suport a l'economia del territori des d’un mateix punt.

DADES DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DEL CENTRE INNOVA

- Borsa de Treball (2.135 usuaris)
La Borsa de Treball de Pineda de Mar disposa d’una base de dades amb els ciutadans registrats en procés de recerca de feina, i a través de la gestió de l’oferta, es posa en contacte amb tot un seguit d’ofertes de treball d’entitats i empreses privades. Aquest servei està estretament lligat amb la gestió d’ofertes de treball i preselecció de candidats/es, pel que caldria que fossin prestats per els mateixos tècnics d’ocupació.

- Assessorament i Orientació Laboral (438 participants en sessions individuals i en sessions de grup)
S’ofereix un servei a les persones, amb especial sensibilitat cap a aquells col·lectius amb majors dificultats d’orientació laboral, que proporcioni informació, assessorament i acompanyament a l'usuari fins a la seva inserció laboral o millora de feina. Aquest tipus d’assessorament es pot realitzar de manera individual o en grup.

- Club de Feina
Es tracta d’un espai exclusivament dedicat a la recerca activa de feina, on s’engloben tot un seguit de serveis destinats a aquest objectiu. Al Club de Feina han assistit durant tot el 2008 i el primer trimestre de 2009 unes 398 persones, i en total han assistit 1.319 vegades a aquest espai de recerca de feina.

- Assessorament en la recerca de feina per a persones amb dificultats per accedir al mercat laboral (165 persones ateses entre les dues entitats)
S’ofereix un servei d’assessorament cap a aquells col·lectius, que per diferents motius, presenten majors dificultats per accedir al mercat laboral, ja siguin persones discapacitades, immigrants, joves, etc. Un dels casos és el servei que, a través del Servei Integral Laboral de la Federació ECOM, s’ofereix per a la inserció laboral de totes les persones que presenten alguna discapacitat sensorial o física que els situa en risc d’exclusió laboral. Un altre exemple és la Comunitat Terapèutica del Maresme que treballen amb el col·lectiu de malaltia mental.

- Projectes de Foment de l’Ocupació (65 usuaris)
Des del Servei d’Ocupació també s’endeguen projectes destinats al foment de l’ocupació i que tenen per objecte promoure la generació d'ocupació en l'entorn local. Un exemple ha estat el Projecte ILO - SER (Iniciatives Locals Ocupació en el Sector de Serveis a les persones amb el qual hem format 65 treballadors, relacionats amb el servei d’atenció a les persones.

- Plans d’Ocupació (durant l’any 2008 hem desenvolupat 8 projectes)
Estan dirigits a persones amb especials dificultats per trobar feina, com poden ser majors de 45 anys, dones amb càrregues familiars, immigrants o persones amb discapacitat, entre d’altres.
Els participants s’incorporen a la plantilla durant 6 mesos realitzant feines de recolzament en diferents àmbits, amb l'objectiu d'adquirir formació i experiència suficient per trobar un lloc de treball normalitzat. Paral·lelament se’ls hi proporciona formació i informació complementària per afavorir la seva inserció laboral.

- Tallers ocupacionals
Es tracta de programes destinats a col·lectius amb dificultats d’inserció, com joves o immigrants, que tenen per objectiu dotar els participants d'una formació i experiència que els permeti accedir al mercat de treball en finalitzar el programa. Aquest projecte està pendent de presentar-se a la convocatòria de 2009.

- Itineraris IPI (365 usuaris)
El Servei de Promoció Econòmica i Ocupació ofereix aquests Itineraris Personals d’Inserció (IPI), consistent en un programa d’orientació professional en el que, a través d’una atenció personalitzada es detecten les necessitats individuals del demandant des del punt de vista ocupacional i a partir d’aquí, s’inicia un itinerari d’actuacions necessàries per a afrontar un procés de cerca activa amb garanties. Aquest programa el desenvolupem a través del conveni de col·laboració amb IDFO - UGT, i han atès durant el 2008 243 usuaris, i durant el període d’any 2009 s’han entrevistat i assessorat 122 usuaris.

DADES DEL SERVEI DE FORMACIÓ DEL CENTRE INNOVA

- Formació Ocupacional (29 alumnes)
Cursos per a persones en situació d'atur, amb l’objectiu de proporcionar als participants els coneixements teòrics i pràctics sobre una matèria concreta que els facin millorar la seva qualificació professional i els faciliti així l'accés a un lloc de treball.

- Formació Contínua (130)
Cursos de formació contínua i reciclatge per a treballadors/es en actiu amb la finalitat d’actualitzar els seus coneixements, a través d’una formació valuosa per a la seva tasca laboral i per al desenvolupament de la seva carrera professional.

- Pla de Transició al Treball (30 alumnes)
Accions de Garantia Social orientades a joves menors de 25 anys, que els proporcionin una qualificació professional que els permeti millorar les seves possibilitats d’accés al món laboral.

DADES DELS SERVEIS A L’EMPRESA DEL CENTRE INNOVA

- Gestió d’ofertes de treball (157 ofertes de feina)
Servei dirigit a les empreses que els facilita la tasca d’incorporar personal a la seva plantilla, a través de la Borsa de Treball del municipi i la preselecció de candidats/es. De nou, aquest servei hauria d’estar coordinat i prestat pels tècnics d’ocupació que treballen en la Borsa de Treball. Durant el 2008 s’han gestionat 129 ofertes de treball, i durant els primers mesos del 2009, s’han gestionat 28 ofertes de feina.

- Assessorament a nous emprenedors/es (162)
Com a Entitat Acreditada del Servei d’Autoempresa s’ofereixen serveis orientats a les persones emprenedores per a assessorar-les en la seva iniciativa empresarial. Cal destacar que l’assessorament amb aquests emprenedors es fa a través de sessions individuals i de grup que són: informatives, d’orientació, de formació i de consolidació. Durant el 2008 es van atendre 99 emprendors i durant el primer trimestre de 2009 han estat 63 emprenedors.
Hem de destacar que durant el primer trimestre de l’any 2009 s’han creat 4 noves empreses.

- Assessorament a empreses (204 assessoraments)
Com a punt de la Xarxa PIC CIDEM es treballa en l’assessorament a l’empresari en qualsevol de les demandes que es plantegen, per tal de millorar la integració i dinamitzar el teixit empresarial del municipi.
Durant l’any 2008 s’han realitzat 137 assessoraments a empreses, i durant el primer trimestre del 2009 han estat 67 els assessoraments realitzats.