Pla de millores de l’abastament de l’aigua potable

Així per aquest 2009 s’actuarà en els carrers Pirineus, Barcelona, Rusiñol, Església, Jaume I i el s