Els Reis s’avancen a l’Ajuntament de Pineda de Mar i posen en funcionament el Portal d’Entitats

Des del portal pinedenc es podrà trobar tota l’oferta d’activitats i serveis que ofereix el teixit associatiu del municipi

Amb el suport de la Diputació de Barcelona,  la Regidoria de Cultura i Ciutadania de l’'Ajuntament de Pineda de Mar, ha posat en marxa el Portal d'Entitats.  Aquest portal pretén ser un espai a Internet on es puguin trobar totes les entitats i associacions del municipi, així com un lloc d’informació, trobada, intercanvi, comunicació per a totes les entitats i associacions i també per a la resta de ciutadans i ciutadanes. El portal és una eina de comunicació per fomentar la informació i donar a conèixer la realitat associativa del municipi. Així mateix, permet difondre els continguts de les webs de totes aquelles entitats que vinculades al portal.
Des del portal pinedenc es podrà trobar tota l’oferta d’activitats i serveis que el teixit associatiu del municipi ofereix i també d’altres informacions com poden ésser dades i forma de contacte de cada entitat.

Els objectius fonamentals del Portal d’Entitats de Pineda de Mar són:

1.- Donar suport a la realitat associativa del municipi, facilitant instruments de gestió i comunicació que permetin a les entitats l'acompliment dels seus propis objectius.
2.- Promoure el coneixement de l'associacionisme a la resta de Pineda de Mar. Un dels objectius que persegueixen les entitats i associacions pinedenques és el fet d’interessar a altres persones a participar a la seva entitat. Hi ha molts veïns i veïnes del municipi que desconeixen l'existència d'associacions en les quals podrien participar de forma activa o bé gaudir dels serveis que ofereixen.
 3.- Difondre la prestació de serveis de les entitats.
4.- Fomentar l’ús social de les noves tecnologies TIC. Les entitats són un vehicle fonamental per tal de difondre l’ús social de les TIC entre la ciutadania.


 El Portal d’Entitats de Pineda de Mar és una eina que s’ofereix al teixit associatiu de la ciutat, mitjançant la possibilitat de crear pàgines web pròpies de les entitats del municipi, gràcies a la iniciativa de l’Oficina de Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona i a la decisió de l’Ajuntament de Pineda de Mar de formar part del projecte provincial de creació de portals associatius de les diferents poblacions que conformen la província de Barcelona.
En el portal apareixen la relació de totes les entitats pinedenques inscrites en el Registre Oficial d’Entitats de la Vila. Les entitats ciutadanes podran gaudir, si així ho consideren, d’una pàgina web pròpia, dins del portal associatiu de la vila de Pineda de Mar.
També i per tal de garantir un funcionament del Portal i de les pròpies pàgines de les entitats dins d’aquesta plataforma, s’ha de tenir en compte un codi ètic i moral.

 L’Ajuntament de Pineda de Mar oferirà la formació a les persones de les entitats per tal de gestionar les pàgines web. Aquestes persones tenen el compromís d’informar i formar a la resta de persones de la seva entitat que gestiona la pàgina web i, traspassar la informació que es vagi generant.

En una primera fase del projecte, l’Ajuntament ha comptat amb un grup pilot de 13 entitats, de les quals la majoria ja tenen web activa:

  • Associació Animació i Cultura: http://animaciocultura.entitats.pinedademar.org
  • Associació ball esportiu Licoya: http://licoya.entitats.pinedademar.org
  • AVV Can Carreras: http://avvcancarreras.entitats.pinedademar.org
  • AVV Can Cornet: http://cancornet.entitats.pinedademar.org
  • AVV Carrer Major: http://avvcarrermajor.entitats.pinedademar.org
  • AVV Les Creus: http://lescreus.entitats.pinedademar.org
  • Casal Avis Les Mèlies: http://casalmelies.entitats.pinedademar.org
  • Coral Pinedenca: http://coralpinedenca.entitats.pinedademar.org
  • Unió Esportiva Recreativa Pineda: http://uer.entitats.pinedademar.org
  • Xarxa Iniciatives Pinedenques: http://xip.entitats.pinedademar.org

La resta d’entitats del grup pilot estan en procés d’actualització dels seus continguts.

L’any 2012, l’Ajuntament obrirà una segona convocatòria per a aquelles entitats interessades a formar part del projecte i disposar d’un web propi de manera gratuïta.

El Portal d’Entitats de Pineda de Mar forma part del Portal provincial de les entitats de Barcelona. Dins del portal, 47 municipis tenen publicat el seu portal municipal d’entitats i hi ha un total de 7.565 entitats en directori, de les quals 2.259 tenen pàgina web feta dins dels projecte.

El butlletí d'Igualtat i Ciutania  n'ha fet ressó.