Cens de Població, Vivendes i Edificis 2011

L’INE ja ha començat el cens de població i vivendes d'enguany

Els Censos Demogràfics són el projecte estadístic de més envergadura
que periòdicament ha d'emprendre l'oficina d'estadística de qualsevol país.

Per primera vegada es combina l’ús de registres administratius amb el treball de camp que inclou un Cens d’Edificis i una gran enquesta per a conèixer les característiques de persones i vivendes.

Totes les fases aquí  resumides estan explicades amb molt més detall a la pàgina web de l'INE

Fase 0 (Repartiment dels qüestionaris via correu): Des de l'octubre d'enguany s'ha anat repartint a una mostra de vivendes, sobre un 12% a tot l'Estat, un qüestionari sobre la pròpia vivenda i les persones que hi resideixen. El primer va arribar a l'octubre i calia complimentar-lo via internet. Durant els mesos següents han anat arribant fins a un total de 2 qüestionaris més a aquelles llars que no han pogut o no han volgut)complimentar-lo per internet per tal que n'envïin una còpia per correu pagat als serveis centrals de l'INE. En aquest procés no hi ha intervingut cap agent ni personal físic de l'INE.

1a Fase: Del 5 de desembre al 23 o 30 de dener - En aquesta primera fase els agents censaran els edificis i vivendes del vostre municipi i n'avaluaran els edificis. Hauran d'entrar dins de l'espai comú de la comunitat de veïns per tal d'investigar l'ús de les vivendes i, en aquelles que pertanyin a la mostra de vivendes i persones a investigar, se'ls deixarà un quart qüestionari. Els agents interaccionaran directament amb els habitants de la vivenda o amb tercers per tal de fer arribar el qüestionari als seus destinataris.

2a Fase: Del 23 o 30 de Gener fins al 23 de Març - En la segona fase, els agents aniran a aquelles llars que no han enviat el qüestionari complimentat, ni per correu, ni per Internet, per tal de qüestionar als seus habitants directament.

Com a acreditació, els agents duran una carta al president de la comunitat i una acreditació pròpia de cada agent amb fotografia i segell de l'Institut Nacional d'Estadística.