L'Ajuntament de Pineda de Mar impulsa un canvi de model del Casal de la Dona.

Aquest dimecres al vespre es va celebrar una reunió amb les parts implicades en la qual se’ls va don

L’Ajuntament de Pineda de Mar està impulsant un canvi de model del Casal de la Dona. Ahir dimecres al vespre l’equip de govern es va reunir amb els monitors i monitores del casal i va posar sobre la taula la voluntat d’adequar aquest servei en consonància amb l’Institut Català de les Dones i la Diputació de Barcelona. Així es crearà un Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD). Pel que fa als monitors i monitores que fins ara prestaven serveis al Casal de la Dona se’ls va oferir la possibilitat d’unir-se en una associació per tal de seguir oferint activitats. A la reunió hi havia representació de tots els grups polítics amb representació municipal.

L’Ajuntament de Pineda de Mar vol actualitzar la funció social del Casal de la Dona. Aquest servei municipal presta els seus serveis des de l’any 1988 i ara s’aposta per posar-lo en consonància amb les línies marcades des de l’Institut Català de les Dones i la Diputació de Barcelona. És per això que aquest dimecres al vespre es va convocar una reunió amb els col•laboradors del Casal per tal d’explicar-los les funcions que haurà de tenir el Centre d’Informació de Recursos per a Dones que vol posar en marxa l’Ajuntament. El CIRD mantindrà les activitats dutes a terme pels i les professionals que hi ha al Casal, però s’hauran de constituir en una associació que pugui rebre subvenció de les institucions públiques. En aquest sentit, el govern pinedenc es va comprometre a signar un conveni amb aquesta associació perquè segueixi portant a terme bona part de les activitats periòdiques que organitza el Casal. Els serveis tècnics del consistori pinedenc oferiran, també, assessorament per crear aquesta nova associació i en faran un seguiment. El procés de creació té prevista una durada de tres mesos.

Centre d’Informació de Recursos per a Dones La Diputació de Barcelona ha consolidat la Xarxa local de Centres d’Informació i Recursos per a Dones amb la finalitat de crear, desenvolupar i intercanviar experiències entre els centres municipals adscrits com un servei bàsic per al desenvolupament de les polítiques de gènere.
En el cas de Pineda de Mar, els elements bàsics que motiven la necessitat de crear un Centre d’Informació i Recursos per a Dones a Pineda de Mar són els següents:

- Implementar les polítiques d’igualtat entre dones i homes a través d’accions específiques, com és aquest centre de referència.
- L’evolució necessària del projecte del Casal de la Dona de Pineda de Mar per cobrir noves necessitats de les dones.
- El suport que suposa un servei centralitzat per a l’aplicació del Primer Pla d’Igualtat Municipal.
- Els models de referència que representen les experiències positives d’altres municipis.

Objectius del CIRD:
- Establir un programa central d’igualtat al municipi que promogui mesures integrals per assolir la igualtat efectiva entre dones i homes a nivell local.
- Ser el punt de referència de les polítiques d’igualtat a Pineda de Mar, donant resposta a les demandes sobre igualtat i gènere que es puguin rebre des de particulars, serveis o departaments.
- Fomentar la participació sociopolítica de les dones al municipi.
- Oferir un servei integral d’informació i atenció per cobrir les necessitats de les dones.
- Lluitar contra la violència masclista i promoure la defensa dels drets de ciutadania, justícia social i els drets humans de les dones.
- Ser el centre coordinador de l’observatori sobre la situació de les dones al municipi.

Serveis:
- Informació i orientació.
- Atenció i suport personalitzat.
- Actuacions grupals.
- Participació de les dones i drets de ciutadania.
- Espai relacional i de referència per a les dones.
- Servei de documentació.
- Observatori de gènere