L’Ajuntament de Pineda de Mar rebrà 40.000 euros de l’Institut Català de les Dones

En concret Pineda rebrà 20.000 euros aquest 2009 i 20.000 més l’any vinent. En total, l’Institut Cat

Aquesta és la primera vegada que l’Institut Català de les Dones concreta el reforç als SIAD a través de contractes programa. La decisió s’ha pres perquè aquesta eina ofereix una major coordinació entre administracions i permet reforçar aquests serveis i incrementar l’eficàcia de l’atenció a les dones.

Els contractes programa per al desenvolupament d’aquests serveis permetran enfortir l’atenció a les dones a tot l’àmbit territorial català. També donen compliment a la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que defineix els SIAD com serveis que incrementen l’eficàcia en l’actuació envers la sensibilització social, la prevenció i la detecció de les situacions de violència masclista.

En tot l’àmbit de Catalunya l’ICD distribuirà un fons econòmic de 4.234.698 € en dos anys. L’import anual d’aquesta inversió, de 2.117.349 €, gairebé la meitat dels quals es destinen a la demarcació de Barcelona.

L’objectiu de l’ICD amb aquesta iniciativa és enfortir les polítiques locals de suport a les dones i promoure la consolidació i/o creació d’espais de referència que atenguin les seves demandes. L’ICD assessora i dóna suport econòmic als projectes dels ens locals des de l’any 2005, quan es va crear una convocatòria de subvencions específica.