L’Ajuntament rescindeix finalment el contracte amb l’empresa constructora de la biblioteca

Les obres de construcció de la nova biblioteca municipal de Pineda de Mar fa gairebé un any que esta

Els representants de l’empresa van presentar al·legacions i la documentació necessària per justificar aquesta situació. Un cop rebut l’informe favorable de la comissió jurídica i l’aprovació plenària, el consistori pinedenc podrà tornar a obrir un concurs per adjudicar l’acabament de les obres. Així doncs, durant la tardor es podria adjudicar de nou.

En l’estat que actualment es troben les obres resta encara per executar la urbanització exterior, els tancaments, instal·lacions de subministrament, paviment interior i acabats interiors. L’execució d’aquestes obres finals correspon aproximadament a un milió d’euros del pressupost, que inicialment fou de 3.700.000. El termini podria ser de mig any de treball.

L’evolució de les obres
Les obres de la biblioteca van iniciar-se el 29 de novembre de 2006 amb un termini d’execució de 12 mesos. Malgrat tot, hi va haver un retard inicial imprevist de quatre mesos a causa d’unes línies de serveis existents a la zona que no els van permetre iniciar la construcció. Un cop superat aquest primer imprevist, Tiferca SL va iniciar l’execució de les obres amb normalitat establint el seu final per al mes de maig de 2008. El 20 de juliol l’empresa va sol·licitar una prolongació fins a principis d’octubre, però tampoc s’ha complert. Davant d’aquesta situació, i d’acord amb la resta de portaveus municipals, l’alcalde pinedenc va decidir el 31 d’octubre del 2008 notificar a Tiferca la seva voluntat per liquidar el contracte. L’informe favorable de la Comissió Jurídica Assessora va arribar a l’Ajuntament el 30 de juliol de 2009.