Valoració positiva de l'estiu i noves propostes del servei bibliotecari a Pineda de Mar

La Regidoria de Cultura, Sònia Moraleda, es mostra satisfeta dels resultats obtinguts durant els mesos de juliol i agost en el servei de biblioteques del nostre municipi

Pel que fa a la Biblioteca M. Serra i Moret, fent una comparativa amb l’any anterior i, malgrat la situació peculiar viscuda aquest estiu, s’ha incrementat, pràcticament en tots els aspectes: més visitants, més prèstecs, més hores de servei, més usuaris inscrits, més usuaris d’Internet.

 M. Serra i Moret

 2010

 2011

 Dies d’obertura

 43

 41

 Hores d’obertura

 215

 246

 Visitants

 7.642

 9.553

Préstecs

 7.648

 8.529

Usos internet

427

644*

Usuaris inscrits

 7.277

 8.659**

* (dada obtinguda, en el cas del 2011, tenint en compte el nombre d’usuaris diferents, encara que hagin utilitzat el servei internet vàries vegades al dia i al mes. En el cas de la dada del 2010, no és així, són tantes persones que han utilitzat el servei)
**(de gener a 31 d’agost) (persones que tenen el carnet de la biblioteca per primer cop)

Quant a la Biblioteca Poblenou  les dades són les següents: 

 Poblenou

 2010

 2011

 Dies d’obertura

43

 41

 Hores d’obertura

 215

 246

 Visitants

 3.297

4.405

 Préstecs

 4.125

 4.618

 Usos internet

 295

 240

 Usuaris inscrits

 3.221

 3.441

Aquestes xifres donen ànims per continuar treballant i donar el millor servei bibliotecari possible a tota la població.
I amb aquest esperit de superació i innovació constant, enguany la Biblioteca M. Serra i Moret endega noves activitats per a les escoles;

 • La mascota de la biblioteca.  L’objectiu és demanar la implicació dels nens i nenes per escollir el nom de la mascota de la sala infantil de la Biblioteca M. Serra i Moret, i alhora, crear un vincle de comunicació entre la Biblioteca i l’Escola.
  Mitjançant la mascota, es faran les visites escolars, les escoles rebran missatges que podran fer arribar a l’alumnat, rebran el butlletí de novetats de la biblioteca, suggeriments, informació sobre activitats, etc..
 • Les maletes viatgeres.  Es pretén proporcionar documents sobre una temàtica concreta per tal de recolzar la tasca formativa.

Les Biblioteques poden reunir una sèrie de documents que tractin el tema seleccionat. Les maletes viatgeres proposades són:

 • La tardor-Castanyada-Halloween
 • Nadal
 • Primavera-Sant Jordi
 • Estiu
 • Maleta viatgera lliura (selecció de contes i altres materials a demanda de l’escola)
 • Maleta viatgera amb documents de tot tipus pels més menuts (escoles bressol)


Es seleccionaran del fons de la biblioteca, aquells documents que puguin ser d’utilitat per crear un centre d’interès.

 • Bibliotecaris per un dia. Quina millor manera per conèixer la biblioteca que veure-la per dins...

Es proposa que cada escola triï alumnes (de 2n a 6è), amb l’autorització prèvia dels seus pares, per a que vinguin a la biblioteca a ser bibliotecaris durant un dia i durant mitja hora.

Seria fora de l’horari de l’escola i durant aquesta mitja hora podrien participar en el dia a dia de la biblioteca. En principi, podrien fer el préstec, col•locar contes al prestatge, explicar contes als nens, fer el circuit del llibre, etc.. i després podrien explicar a la resta de companys quina ha estat la seva experiència.

El criteri de la tria de l’alumnat, que pot participar en aquesta activitat, queda a lliure a l’elecció de l’escola: bones notes, bona actitud, predisposició del nen o nena... Seria com un reconeixement a les seves aptituds i actituds.