L’equip pinedenc del Programa Intermunicipal de Drogodependències incideix directament en la salut a l’escola

Es realitzaran un seguit de tallers i activitats formatives relatives a la cura i la responsabilització de la salut.

Els centres educatius de Primària i Secundària del municipi de Pineda de Mar, durant aquest curs, comptaran amb la realització d’una sèrie de tallers i activitats formatives complementàries, per tal d’incidir en la cura i responsabilització de la nostra salut.  Així, continguts com la prevenció del consum de tabac, trastorns d’alimentació, prevenció, del consum de drogues o sexualitat es treballen dins l’aula a través de tallers pràctics que s’implementen amb personal municipal i entitats concertades per l’Ajuntament. La Regidoria de Salut, a través del Programa Municipal de Prevenció de Drogodependències coordina i gestiona aquests tallers , a la vegada que en fan una valoració conjunta amb els responsables dels centres  i dissenyant així l’estratègia per als propers cursos.

Les activitats d’enguany s’acolliran també a la Campanya de Salut Mental, Millor Fent Pinya!

Els tallers són:

 A Primària:

-    Taller de prevenció del consum de tabac
-    Taller d’hàbits alimentaris saludables.
 
A Secundària:

-    Taller de prevenció del consum de cànnabis i tabac
-    Taller de prevenció del consum d’alcohol
-    Taller de prevenció del consum de drogues
-    Taller de sexualitat segura
-    Taller d’acompanyament al deixar de fumar.
 
Amb l’objectiu de treballar la prevenció del consum d’alcohol entre els joves i la reducció de riscos en aquest hàbit, l’Ajuntament de Pineda de Mar i el Municipal de Prevenció de Drogodependències portarà l’exposició Ètica Etílica. Es tracta d’un material cedit pel Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya dirigida a adolescents i joves que pretén ser un catalitzador per a la reflexió crítica entorn la festa i el consum de substàncies. Estarà instal•lada a la Biblioteca M. Serra i Moret del 15 al 30 de novembre de 2011. 

Basant-nos en les dades de l’Enquesta de Joves Escolaritzats de 14 a 18 anys sobre consum d’alcohol, tabac i drogues de l’any 2009 observem que:

•    Als 14 anys l’ha provat alguna vegada el 66.7% de nois i el 84.7% de noies
•    En el grup de més edat ( de 17-18 anys) la proporció puja al 90%
•    Que hagi consumit AOH en el darrer mes , el consum passa del 37.3% als 14 anys al 78,3% als 17-18 anys.
•    Que hagi consumit la darrera setmana, els percentatges van del 21,1% als 14 anys al 67,5% als 17-18 anys.
•    Intoxicacions agudes d’AOH passen del 45% o 35% (nois i noies de 14-15 anys) al 68% i 54% (nois i noies de 16-17 anys)
•    NOMÉS UN 7% DE LA MOSTRA CONSIDERA QUE BEU BASTANT O MOLT

  blog joves i alcohol


 

Arxius adjunts